Skip to content

1VSDAT

Open menu
ראשון, 28 פברואר 2016 10:14

'דירה להשכיר' - בעיניים יהודיות (שחר ע.)

דרג מאמר זה
(1 מדרג)
לטקסטים המקראיים יש הילה. במשך אלפיים שנה הפרשנים מצאו בהם רמזים, מדרשים, נוטריקונים וסודות נפלאים, אשר הם טוענים שלא יכולים להיות מקריים ומהם מתחייב כי התורה ניתנה מאת האל וכוללת צפונות רבים אשר לא יתכן שיימצאו בטקסטים מעשי ידי אדם. לקחתי את שתי השורות הראשונות של סיפור הילדים "דירה להשכיר" מאת לאה גולדברג, וניסיתי לחקות את צורת הפרשנות הזו, על מנת לבדוק האם רק בטקסטים מקראיים אפשר למצוא סודות כל כך עמוקים, או שהדבר תלוי במחפשים. מקווה שהצלחתי.
 
 
(א)
בעמק יפה בין כרמים ושדות. עומד מגדל בן חמש קומות.
 
(ב)
ומי גר במגדל?
 
בעמק יפה: פתח רבי יצחק: מה ראתה התורה לפתוח באות בי"ת (בעמק) ולא באות אל"ף? אמר רבי שמעון: פתחה התורה באות ב' תחילה וכל המסכתות בש"ס פותחות בב', כדי שידע האדם שאפילו את האות א' לא השיג (עיטורי תורה)[א]. דבר אחר: האות אל"ף מזומנת לביטוי "אשב אתכם" שתאמר היונה באחרית הימים להלן פרק ו' פסוק יב ובכך תשלים הגלגל. דבר אחר בעמק עולה בגימטריה 212 שהיא כנגד 'ענני כבוד' (212)[ב] ולו הייתה פותחת באות א"לף הייתה עולה כנגד המילה 'עצמאי' (211)[ג] ר"ל והמשכיל יידום.
 
בעמק: מה ראה הכתוב לכתוב "עמק" שהוא בין שני הרים? לקיים מה שאמרו רבותינו ז"ל "אין מקרא יוצא מדי פשוטו"[ד] והרי אלו הר הפשט מכאן והר הדרש מכאן. דבר אחר חכמת הרזים 'בעמק'- נוטריקון 'בעצה עמוקה'[ה] של מי שאמר והיה העולם והוא תיקון העולם וסודות נפלאין תלויים בו.
 
בעמק יפה: תא שמא: אמר רבי שמעון מה ראתה התורה לומר "יפה"? והלוא נאמר 'שֶׁקֶר הַחֵן וְהֶבֶל הַיֹּפִי'[ו]?! אלא צא וראה כמה נאים מעשיו של הבורא שיכל לברוא הבניין בעמק מכוער, ובראו בעמק יפה שנאמר 'יְפֵה נוֹף מְשׂוֹשׂ כָּל-הָאָרֶץ'[ז] ואר"ש מקובלני מבית אבא עמק זה הוא מקום המקדש הוא מקום העקידה הוא מקום הגן הוא מקום האבן שממנה הושתת העולם עכ"ל
 
כרמים ושדות: והלוא אלו כרמים אלו שדות! וי"ל: כרמים אלו מטעים שבהם מגדלים עצי פרי מסויימים[ח] ושדות אלו שטחי קרקע המשמשים לגידולים חקלאיים[ט] נמצאו כל המינים מתוקנים ומזומנים לצדיקים לעתיד לבוא. דבר אחר: 'אֶחֱזוּ-לָנוּ שֻׁעָלִים, שֻׁעָלִים קְטַנִּים מְחַבְּלִים כְּרָמִים'[י] אם יבואו אומות העולם ויחבלו כרמינו, יישארו שדותינו שנאמר 'ויְהִי בִּרְכַּת ה' בְּכָל-אֲשֶׁר יֶשׁ לוֹ בַּבַּיִת וּבַשָּׂדֶה'[יא] ואם יחבלו שדותינו יישארו כרמינו שנאמר 'כַּרְמִי שֶׁלִּי, לְפָנָי'[יב]
 
עומד לו מגדל: לתקן עוון מגדל בבל. מה מגדל בבל בא לתקוע טריז בין האדם כנגד אביו שבשמים, אשר על כן בא מגדל הדירות לקרבן להשכין שלום ועל כך אמרו רז"ל 'תבוא האם ותקנח צואת בנה'[יג]
 
מגדל בן: נוטריקון מצויין ובו סודות על חשיבות מאכלות אסורות כפי שיוכח לעיל שהחזיר לא נשאו ליבו לשבת עמם (לקמן פרק ג פסוק י' "אם כן תשב איתנו? - לא, לא אשב") ונשארו הדיירים כשרים ללא חשש טמטום הנפש והגוף ע"י מציאות חזיר בבניינם, והדבר רמוז ב"מגדל בן" שהן אותיות "גד לבן" צא ולמד איך השיגה התורה סודות צפונים והוא הלבן אשר יוצא ממחלבות גד והכתוב ברוחו כבר צפה לאחרית הימים וידע כי תהיה מחלבה בשם גד אשר תמכור חלב ומיני גבינה והלוא זו תשובה לכל הרשעים האומרים "אין דירה להשכיר מן השמים" אוי להם מיום הדין.
 
בין חמש קומות: אלו הקומות של דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי[יד]. יוצא שהיהודי הגר בקומה העליונה הוא המתוקן מכולם והוא מר עכבר (להלן פסוק ו') שלאן הלך איש אינו יודע למה ומדוע - נעלם כי לקח אותו אלוהים אשר על כי השיג בדרגתו הישגים עלומים ומצויינים עד כי פרחה נשמתו מעולם החומר ונתחברה לאלוקה ממעל והוא החיה היחידה שעליה נאמר "מר" והיא לשון כבוד והדר והוא החיה היחידה בבניין אשר הייתה ממין זכר ודי לחכימא ברמיזא.
 
(ב)
 
ומי גר במגדל: בעומק "מי" סודות נפלאים רמוזים ועליו נאמר 'שְׂאוּ-מָרוֹם עֵינֵיכֶם וּרְאוּ מִי-בָרָא אֵלֶּה'[טו] שנאמר בזוהר 'בשעה שהסתום מכל סתומים רצה להתגלות, עשה בתחילה נקודה אחת, מלכות, וזו עלתה להיות מחשבה, בינה, שהמלכות עלתה ונכללה בבינה. צייר בה את כל הציורים, חקק בה כל החקיקות'[טז] והספירה "מי" בראה את "אלה" ויצא שם אלה+ים הוא שם אלוהים[יז] והוא הכוח במילים "ומי גר במגדל" שמלך מלכי המלכים גר במגדל ומשגיח בכל עת ועינו צופה אל יראיו.
 
ומי: 'ומִי' בגימטרייה 56 והוא "מאחז"[יח] ע"ש א"י שבה נאחזו, 'במגדל' אל תקרי מגדל אלא במַגְדִּל-- זהו הקב"ה שנאמר 'מַגְדִּל יְשׁוּעוֹת מַלְכּוֹ'[יט] וה"גר" אלו בני ישראל שנאמר 'גֵּר וְתוֹשָׁב אָנֹכִי, עִמָּכֶם'[כ] וכן הוא אומר 'כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם, בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם'[כא] וכרך "ומי" עם "גר" עם "מגדל" לקיים מה שנאמר 'עם ישראל בתורת ישראל בארץ ישראל'[כב] ועליהם הכתוב אומר 'וְהַחוּט הַמְשֻׁלָּשׁ לֹא בִמְהֵרָה יִנָּתֵק'[כג]
 


[א]      
ראו דף באתר אוניברסיטת בר אילן שדן בעיטורי תורה על ספר בראשית
[ב]      
ראו המילה 'בעמק' במחשבון גימטריה
[ג]      
ראו המילה 'עצמאי' במחשבון גימטריה
[ד]      
ראו המאמר פשטו של מקרא באתר 'דעת' של מכללת הרצוג
[ה]      
ראו פרוש רש"י לספר בראשית פרק ל"ז פסוק יד
[ו]      
משלי פרק ל"א פסוק ל'
[ז]      
תהילים פרק מ"ח פסוק ג'
[ח]      
ראו הערך 'כרם' בויקיפדיה
[ט]      
ראו הערך 'שדה' בויקיפדיה
[י]      
שיר השירים פרק ב' פסוק ט"ו
[יא]     
בראשית פרק ל"ט פסוק ה'
[יב]     
שיר השירים פרק ח פסוק יב
[יג]     
רש"י לפרשת חוקת בשם ר' משה הדרשן
[יד]     
ראו מאמר באתר 'דעת' של מכללת הרצוג
[טו]     
ישעיהו פרק מ' פסוק כ"ו
[טז]     
ראו הקדמה לספר הזוהר באתר 'קבלה לעם'
[יז]     
ראו דף באתר ישיבת ההסדר 'תקוע'
[יח]     
ראו המילה 'ומי' במחשבון גימטריה
[יט]     
תהילים פרק י"ח פסוק נ"א
[כ]      
בראשית פרק כ"ג פסוק ד
[כא]     
שמות פרק כ"ג פסוק ט
[כב]     
ראו המאמר 'עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל' באתר ערוץ מאיר
[כג]     
קהלת פרק ד פסוק יב
נקרא 3177 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

1 תגובה

  • קישור לתגובה שבת, 05 דצמבר 2020 18:00 הוסף ע״י נתי

    הדבר הכי מצחיק שקראתי בשנה האחרונה!
    שחר אתה ענק!

התגובות האחרונות