Skip to content

1VSDAT

Open menu
שבת, 24 אפריל 2021 21:08

הישראליות - ציוויליזציה מדינתית - היא פאר יצירת הדורות ! (צבי כסה)

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

 

 

לחזק רוחם של הישראלים-מקור מול הלאומנות והקנאות:

 

הישראליות - ציוויליזציה מדינתית - היא פאר יצירת הדורות !

צבי י' כסה

 

מחוללי היישוב העברי[א] והמדינה עשו את ההפך "ממצעד האיוולת היהודי". יש מאיין בנו ישות לאומית להישרדות - לקיום ולייחוד- לטעם הקיום. בדתנו גלינו בלאומיותנו עלינו. זוהי הציוויליזציה "הישראליות". יסודיה הם הכוח הצבאי; הדמוקרטיה המדינתית[ב] הלא שבטית כגרעין ראשוני לזהות; אוריינטציה על העתיד; בכורת הדור החי ע"פ הדורות[ג] שהיו; השפה העברית לחידוש היצירה העברית המודרנית בכל אפיקיה הלאומית והאוניברסלית.

 

על העיקרים המכוננים האלה ייצבנו זהות לאומית; כינסנו פזורי גולה; חידשנו את השפה העברית, חכמנו לדבוק בפשרה; זכינו למשפט העמים באו"ם; ניצחנו את מלחמת העצמאות; הקמנו מדינה ואפיוניה מגילת העצמאות; פנינו לעם להתכנס למדינה אל תרבות מודרנית אנושית סולידרית.

 

על העיקרים האלה ייסדנו ציוויליזציה ישראלית למלוא הוויית החיים הלאומיים. ציוויליזציה שעומדת על העוצמה הצבאית, הכלכלית, החברתית, התרבותית, המדינית - המתלכדות למכלול האסטרטגיה המבטיחה ביטחון, יצירה ורווחה. הפכנו את חלומות חדש ימנו כקדם והעטרה ליושנה למיושנים חסרי משמעות וניתקנו מעם לבדד ישכון.

 

3000 שנה אין אף דור שמגיע לקרסולי עוצמות היצירה שעשינו כאן במלוא קשת התרבות הלאומית העברית והעולמית האוניברסלית. עם בין עמים - מדינה בין מדינות. זו הציוויליזציה הישראלית - הניגוד הגמור וההיפוך השלם למצעד האיוולת היהודי.

 

פאר היצירה הזאת עומעם מאז הניצחון בששת הימים 67, שהביא עלינו את המשיחיות ואת הלאומנות שהמרידה את ארץ ישראל נגד מדינת ישראל. אלה מחללים את המדינה שעשינו. צריך להגן עליה.

 

 

 [א]             

מ-1800 עד 1920 היגרו לאמריקה 2.5 מיליון ורק 50 אלף לארץ.

[ב]             

לארץ עלו ובאו רק ממדינות לא דמוקרטיות - להקים דמוקרטיה אנושית ליהודים. כך הדמוקרטיה היא גרעין הזהות הראשון האישי והחברתי.

[ג]             

מה שאמרו אבותינו מעניין ולעתים מפעים. אבל החשוב הוא מה אנחנו ומה ילדינו אומרים.

 

נקרא 790 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות