Skip to content

1VSDAT

Open menu
שבת, 01 פברואר 2020 22:39

דף התגובות של צבי כסה על ענייני השעה (צבי כסה)

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

בדף זה צבי כסה מעלה את תגובותיו להתרחשויות עדכניות. המבקרים מוזמנים להגיב לדבריו. 

נקרא 1911 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

1 תגובה

 • קישור לתגובה שבת, 01 פברואר 2020 22:47 הוסף ע״י צבי כסה

  הערות לדבריו של יאיר גולן
  צבי י' כסה

  בראיון הארץ (24.01.20 ) גולן פורס יריעה רחבה שעיקרה תוכנית לבניית שמאל עכשווי שמטרתו שותפות בשלטון.

  אני מבקש להעיר שלוש הערות מול טיעוניו הרעיוניים העיקריים:
  השמאל צריך להיות פטריוט.

  גולן אומר בראיון בין היתר שאיש שמאל צריך להיות פטריוט. נכון מאד! אך כמו כל דבר אמונה כללית, היא עומדת למשפט התבונה. האבחנה בין דתי לחופשי היא מה קודם למה האמונה או התבונה. עיקר הראשון של אדם חופשי הוא שהתבונה שופטת את האמונה. לכן לאיש שמאל ולאיש ימין ליברלי עניין הפטריוטיות מסובך. הוא חייב להיאבק על ערכיו ותפישת עולמו כדי שיוכל להיות פטריוט. זו תכלית הפָטְרִיוּטיות שלו. ידענו מדינות שאנשי שמאל וימין הומניסטים ליברלים סברו שהפטריוטיות שלהם היא תלוית סוג המשטר. כדי כך שמצאו שהפטריוטיות שלהם נשמטת ונושרת מול הרשע והעוול המושלים. או אז האזרח ההגון האנושי המאבק שלו נגד שלטון הרעים הוא הפטריוטיות שלו.

  השמאל אוניברסליים וצריך פרטקולריות

  גולן מוסיף הסתייגות מהשמאל כי הם אוניברסליים ורוצים "מדינת כל אזרחיה". אמנם כך. כי אין דבר כזה "מדינת לא כל אזרחיה". כזו היא לא מדינה. מדינה היא מדינת חוק. וחוק שווה לכל יושבי גבולה. שאם לא כן זו ישות שבטית. איננה דמוקרטית. ובמקרה שלנו חמורה מכל. פירוש:

  כל היהודים שבאו לארץ הזאת באו "ממדינות של לא כל אזרחיה". היינו, לא דמוקרטיות. ממדינות דמוקרטיות לא עלו לארץ מאז הבילויים ועד ימינו. מסקנה, הבאים לארץ ביקשו דמוקרטיה.

  אשר על כן תמצית הזהות האישית והחברתית של ישראלי ושל הישראליות הוא הדמוקרטיה. למענה עלה או גורש לארץ. שרנסקי וליברמן היו אזרחי רוסיה ובגדו במולדתם. לא היו פטריוטים ועלו לארץ כי מולדתם לא הייתה דמוקרטית לכולם, ליהודים. מה שמותר ליופיטר מותר לשור. לכן, בדמוקרטיה מתוקנת הנאמנות כפולה: היחיד למדינה והמדינה ליחיד. לכן, לשמאל אין לו אלא ערך אמת וכֵּנוּת: "מדינת ישראל היא מדינתו של עם ישראל ושל כל אזרחיה". אחרת זו מדינת שבט יהודאי. זהו חוק הלאום שבא למחוק את "הָכְתוּבָּה" שלנו למדינה - מגילת העצמאות.
  אין כיבוש כי לא לקחנו שטח מבעלים אחרים

  עוד טוען גולן כי הוא לא גורס את המונח כיבוש. כי כיבוש פירושו שלקחת מה שאינו שלך. לאמור לא כבשנו ארץ של אחרים. בטענה זאת שני מעקשים. המונח שטח כל דבר "שלנו" הופך להיות תביעה אם האחרים לא מסכימים. אבל לשמאל יש עולם אנושי. אתה אולי לא כבשת שטח של אחרים (נכון או לא נכון). כבשת עם אחר. כבשת קהילה זרה שוות גודל לקהילה שלך. זו השאלה וכל היתר קש וגבבה. 2000 שנה היה מובהק כי יהדות ויהודים וגיזענות הם אוקסימורון. עד שבאו הדתציונים המשיחיים של הרב קוק ועשו אותנו קולויאליסטים מעוולי עוול. התחלנו במדינה עברית, היינו למדינת יהודים ואלה עושים אותנו מדינה לגיזענים. ממדינות כאלה ברחנו לכאן.

התגובות האחרונות