Skip to content

1VSDAT

Open menu
שבת, 29 יוני 2019 21:24

עבודה זרה (צבי כסה)

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

עבודה זרה

צבי י' כסה

 

איחוד המפלגות הלאומניות מהדת-ציונים ועד כהנה צדק, שאליהם פנה נתניהו להינצל, הם מחנה "העבודה הזרה".

 

בכל יישות יש עיקרים שהפורשים מהם הם "עבודה זרה". יש עבודה זרה בדת, בתרבות, בציונות. ויש עבודה זרה במדינה.

 

בתרבות - עבודה זרה היא מי שמפרש את הבחירה כזכויות יתר. כל מנוול מבקש זכויות יתר.

בציונות - עבודה זרה היא ההתכחשות כי זכינו במדינה לא על הצדק האלוהי אלא רק כשעלינו (הרצל-ויצמן) אל מפץ המעצמות ותבענו את הצדק האנושי שלכל אדם ולכל עם מגיעה הזכות לריבונות.

 

איחוד המפלגות הלאומניות "מבית הדת-ציונים ועד כהנה צדק", שאליהם פנה נתניהו להינצל, הם מחנה "עבודה זרה". 


בכל יישות יש עיקרים שהפורשים מהם הם "עבודה זרה". יש עבודה זרה בדת, בתרבות, בציונות. ויש עבודה זרה במדינה


בתרבות - בציוויליזציה העברית עבודה זרה היא מי שמפרש את "הבחירה" כזכויות יתר. כל מנוול לא הגון ולא ישר מבקש זכויות יתר.


בציונות - עבודה זרה היא ההתכחשות כי זכינו במדינה לא על הצדק האלוהי אלא על הצדק האנושי - כשעלינו (הרצל-ויצמן) אל מפץ המעצמות ותבענו את זכותנו האנושית שלכל אדם ולכל עם מגיעה הזכות לריבונות:..במשפט העמים: עם בין עמים- מדינה בין מדינות. סוף הלבדד ישכון!!!


במדינה - עבודה זרה היא ההתכחשות מהאמת שאל המדינה הזאת עלינו רק מארצות בהן הדמוקרטיה לא הכילה אותנו. ממדינות בהן הדמוקרטיות הכילו אותנו לא עלינו עד היום. הדמוקרטיה היא לכן הצופן הגנטי של כל ישראלי וזהו הישראלי המדינתי. והדמוקרטיה היא שורש הצידוק בממשק עם העם הפלשתיני וככזו היא מדינה של עם ישראל ושל כל אזרחיה ולא יישות שיבטית יהודאית. המתכחש לדמוקרטיה המתוקנת כקודש הקודשים הוא עובד עבודה זרה.


מיקבץ המפלגות האמור - המוטציה הגנטית של המפד"ל מגוש אמונים -ההתנחלותיות ועד נוער הגבעות והכהניסטים הגזענים - הם העבודה הזרה במעגלי התרבות והציונות והמדינה (ומאמינים טוענים כי גם דתם שונה).


כל מי שהלך באידיאולוגיה לשבת במקום שמסביבו רוב עם נטול זכויות אנושיות ואזרחיות ושדוד תקוות - הוא/היא אדם לא הגון ולא ישר. את ההגינות והיושר הוא השאיר בגבולות הקו הירוק. אין ולא היה ולא יהיה ביקום לאומן הגון וישר.

 

נקרא 1097 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות