Skip to content

1VSDAT

Open menu
שני, 01 ינואר 2018 18:49

מדינה או גאולה - רבנים תומכי שחיתות (צבי כסה)

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

מדינה או גאולה – רבנים תומכי שחיתות

 

צבי י' כסה           

 

אם יש את נפשך לדעת מאין שואב הרב סדן, ראש המכינות הצבאיות של הדתציונים, את חוכמתו הרבנית לומר לראש הממשלה כי בממלכת העסקים היה מרוויח הרבה יותר ומה לנו כי נלין על סיגר אחד. ומאין באה תמיכתו המנומקת הבלתי מסויגת  של הרב דרוקמן בראש הממשלה. ומאין באה ההעזה של רבנים כוהנים בקודש להתייצב מול עשרות אלפי ישראלים המוחים נגד תופעות השחיתות הניחתות עלינו, ולתת "קארד בלאנש" לממשלה ולראש הממשלה. ומאין באה המוטציה מהמפד"ל ההומניסטית אל רבני ההתנחלותיות המשיחיים -  לך אל קטעים מועלמים מתורת הרב קוק על המלחמות.

 

בלי לפענח את הדבר לא אפשר לדעת לאן אלה מוליכים אותנו בברכתו של ראש הממשלה הניזקק לתמיכתם בו ולתמיכתו בהם -  40 מיליון שקל כסף מה הם בינו לבינם:

 

הרב קוק בשבחי המלחמה 

 

"כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זְמיר עריצים, הרשעים נכחדים מהעולם והעולם מתבסם, וקול התור נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת צדיקים מכפרת, עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. ואח"כ כתום המלחמה, מתחדש העולם באור חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר, ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ובאיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה עמוקה יש בה… בדֵעה גדולה, בגבורה עצומה, ובהגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הנישא של אור ה' המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד".

(הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אורות, עמ' יג)

 

"המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי עמקיה".

(אורות טו)

 

הדברים האלה הם אחד המסעפים של שדה המחלוקת הקשה בין שתי פלנטות ישראליות: בין אלה שהמדינה – מדינתו של עם ישראל - היא תחנת מאווייהם האנושיים, לבין אלה שתחנת מאווייהם היא הגאולה האלוהית בארץ ישראל.

 

ארץ ישראל נגד מדינת ישראל. ולכן דוק, אין כאן מלחמה ביהדות הדתית. אלא רק בכת הדתציונים שבשבילם המדינה היא האמצעי לאותה הגאולה. מי היה מאמין שארץ ישראל היא כפרה לשחיתויות ממלכתיות ואף אישיות. לקרוא חזור וקרוא את הנביאים שאומרים את ההפך - שארץ ישראל תקיא אותנו על שחיתויות מלכים וכוהנים ושועים.

 

נקרא 1535 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות