Skip to content

1VSDAT

Open menu
 
השתמט 3,048 ימים מצה"ל ונשלח ל-60 ימי מאסר
 
חשדות: השתמטות
 
כיכר השבת, 26.5.13
 
 
 

 

הקישור הזדוני בין גיוס החרדים לבין גיוס שאר הישראלים
 
מי שמנסה לכרוך את גיוס החרדים בגיוס הערבים או בגיוסם של משתמטים מן השורה מתעלם מכמה הבדלים עצומים שקיימים בנושא זה בין החרדים לבין כל השאר.

 

צבא העם: שירות החובה הכרחי מסיבות בטחוניות

התגובות האחרונות