Skip to content

1VSDAT

Open menu
שני, 14 מאי 2018 19:52

לא להיכנע לדרישת הרבנים להפרדה מגדרית באקדמיה (אמנון פורטוגלי)

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

לא להיכנע לדרישת הרבנים להפרדה מגדרית באקדמיה

 

 

בדיקת נתוני מספר החרדים הרלבנטי ללימודים אקדמיים ובדיקת נתוני עמדות על יחסם להפרדה מגדרית באקדמיה מראה שהיא מקרה של הזנב המכשכש בכלב

 

מאת:אמנון פורטוגלי

 

בשנת 2017, לפי אומדן הלמ"ס חצתה האוכלוסייה החרדית בישראל לראשונה את רף מיליון התושבים, והיא מונה נכון לסוף שנה זו כ־ כ־1,033,000תושבים, כ- 12% מכלל האוכלוסייה בישראל.

 

כ- 8% מכלל החרדים הם בגיל 20-24 וכ-7% בגיל 25-29, בסך הכל מדובר על כ-150,000 חרדים בגילאים  20-29, הגיל הרלוונטי לעניינו ללימודים אקדמאיים.  כלומר, בחישוב גס, בכל שנה מתווספים כ-15,000 חרדים לגיל הרלבנטי ללימודים אקדמאיים. (ראה מידע פה[1] (

 

מסקר עמדות, שפורסם בינואר 2017 על ידי המל"ג, עולה שכ- 65% מהחברה החרדית מתנגדים עקרונית ואידיאולוגית לרעיון של רכישת השכלה אקדמית באשר היא, כ- 35% מהחברה החרדית מביעים עניין בלימודים אקדמיים. מתוכם כ–40% אינם מתנגדים ללימודים ללא הפרדה ‏מגדרית.

 

אם כך הדבר, הרי שמדובר בכל שנה בכ- 10,000 חרדים וחרדיות, בגיל הרלבנטי ללימודים אקדמאיים, שמתנגדים עקרונית ואידיאולוגית לרעיון של רכישת השכלה אקדמית, והם לא ישתלבו בהם גם אם תהיה הפרדה מגדרית.

 

במקביל לחרדים שאינם מעוניינים כלל בהשכלה אקדמאית, יש, בכל שנה,  כ-5,000 חרדים וחרדיות בגיל הרלבנטי ללימודים אקדמאיים, המביעים עניין בלימודים אקדמיים. מתוכם כ-3,000 חרדים וחרדיות שיש להם בעייה עם לימודים ללא הפרדה מגדרית. וכ-2,000 חרדים וחרדיות שאין להם בעייה עם לימודים ללא הפרדה מגדרית.

 

להשוואה, בשנת 2017, לפי נתוני הלמ"ס היו כ-200,000 סטודנטים לתואר ראשון, ועוד כ- 60,000  סטודנטים לתואר שני באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות.  בחישוב גס, בכל שנה, מתווספים כ- 50,000 עד כ- 60,000 סטודנטים ללימודי תואר ראשון.  (ראה פה [2] ופה [3] )

 

ההפרדה המגדרית באקדמיה היא מקרה של הזנב המכשכש בכלב. כ-3,000 חרדים וחרדיות שיש להם בעיה עם לימודים ללא הפרדה מגדרית, ובעיקר הרבנים שלהם, מכתיבים תנאי הפרדה מגדרית לכ-50,000 עד כ-60,000 סטודנטים  ללימודי תואר ראשון, ובעיקר לראשי מערכת ההשכלה הגבוהה.

 

אני לא מקבל את הגישה לפיה הדרת נשים יכולה 'להשתלם' בסופו של דבר.  הדרת נשים באקדמיה פוגעת בנשים, ופוגעת בלב הגישה האקדמית וברוח האקדמיה. יתרה מזאת, הבחירה בארץ בין פגיעה בנשים לבין פגיעה בקבוצות אחרות, תהיה תמיד להדרת הנשים. אלו התומכים בהפרדה מגדרית לשם שילובם של גברים חרדים בשוק התעסוקה, מוכנים להקריב כקרבן את זכויותיהן של נשים חופשיות, מסורתיות וחרדיות. אבל המספרים מורים שאין הכרח בהפרדה בין נשים לגברים בקמפוסים ובקמפוסים החרדיים כדי שחרדים יוכלו ללמוד שם. 40%  מבין החרדים המביעים עניין בלימודים אקדמיים, אינם מתנגדים ללימודים ללא הפרדה ‏מגדרית.

נראה לי שכדאי להשקיע את המאמצים להנגשת הלימודים האקדמיים לכ-2,000 החרדים והחרדיות שרוצים ללמוד ושאין להם בעיה עם לימודים ללא הפרדה מגדרית, במקום להיכנע לדרישות הרבנים החרדים המתנים את הסכמתם בהקפדה על מה שהם מכנים שמירת צביון ואורח חיים חרדי, בהפרדה מגדרית.

 

אמנון פורטוגלי, מרכז חזן

 

[1] https://www.idi.org.il/media/9930/the-yearbook-of-haredi-society-in-israel-2017.pdf

[2] http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=910

[3] www.cbs.gov.il/kenes/kns_2_45_05.pdf

 

נקרא 1618 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות