Skip to content

1VSDAT

רביעי, 13 ינואר 2016 12:51

מדוע אני תמיד טועה?

אני לא חושב שאני תמיד טועה. למעשה אני חושב שברוב המקרים אני דווקא אומר דברים של טעם אבל הרבה מאד חרדים טורחים להסביר לי שכל דבריי הם טעות גדולה ואיומה וכיוון שקול המון כקול שדי אני חייב להניח שלמרות השכלתי התורנית אני אולי לא באמת מבין את תורתם של תלמידי ובוגרי הישיבות. זה בסדר. הם גם לא באמת מבינים את תורתי.

פורסם ב הגיגים
 
פרויקט ענק ובלעדי: עולם התורה במספרים
 
כיכר השבת, 7.7.13
 
 

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים