Skip to content

1VSDAT

משהו על אנטישמיות

ימי האנטישמיות חופפים את ימי היהדות; כיצד אפשר להסביר את היווצרות תופעה זו ואת התמשכותה?

ראשון, 30 אוקטובר 2016 14:48

סיבה קטנה לאנטישמיות גדולה

כולנו מתמודדים עם בעיית האנטישמיות אבל עלינו לזכור שאין עשן בלי אש וייתכן מאד שחלק משנאת היהודים נגרמה על ידי המעשים של היהודים עצמם.  
פורסם ב הגיגים

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים