Skip to content

1VSDAT

Open menu
שני, 05 אוגוסט 2013 16:58

ישיבות עליך ישראל - שמות ומספרים

דרג מאמר זה
(1 מדרג)
 
פרויקט ענק ובלעדי: עולם התורה במספרים
 
כיכר השבת, 7.7.13
 
 
כמידי סיומה של עונת רישום לישיבות, מגיש אתר 'בחדרי חרדים' פרויקט נרחב ובלעדי מהנעשה והנשמע בהיכלי התורה.
 
והפעם: פרויקט מיוחד לפי סדר א'-ב' - מי הם הבוחנים ומי הרשמים בכל ישיבה?
 
ישיבות ליטאיות וספרדיות
 
ישיבת אוצרות התורה בבני ברק - התקבלו לשיעור א' 45 בחורים, הבוחנים: הגאון רבי צבי פדידה, והגאון הרב שהרבני.
 
ישיבת אור אלחנן בשכונת רוממה בירושלים - התקבלו לשיעור א' 48 בחורים. הבוחנים: הרמי"ם הגאון רבי צבי פסח כהן, הגאון רבי צבי וינפלד והגאון רבי יצחק סנדומירסקי. לאחר שלב הקבלה, נכנסים הבחורים לראיון אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה מרדכי חדש. הרשם: הרב ברוורמן.
 
ישיבת אור ברוך - התקבלו לשיעור א' 24 בחורים. הבוחנים: הגאון רבי רפאל ברוך טולידנו, וכן ראיון אצל המשגיח הגאון רבי מנשה דונט.
 
ישיבת אורחות תורה בראשות הגראי"ל שטיינמן - התקבלו לשיעור א' 120 בחורים. הבוחנים: ראשי ורבני הישיבה - הגאונים רבי ברוך דב דיסקין, רבי איתמר גרבוז, רבי צבי יהודה אדלשטיין, רבי יחיאל קלרמן וראש הקיבוץ רבי נחום לבה. המראיינים: המשגיח הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי והגאון רבי אברהם ויסבלום. בסגירת הרישום יושבים כל רבני הישיבה אצל הגראי"ל לקבלת החלטות על מספר הבחורים. בנוסף הישיבה נמצאת כעת בתנופת בניה להיכל ביהמ"ד חדש שיכיל כ-1000 מקומות, וכבר בימים אלו צפויי להתקיים מעמד הנחת אבן הפינה ברחוב שלמה המלך פינת שאול המלך. מנכ"ל המוסדות הרב יעקב וירז'בינסקי החל בהכנות לאכלס את הבחורים בהיכלי הישיבה על שלושת סניפיה לקראת חודש אלול הבעל"ט.
 
ישיבת אור ישראל בפתח תקוה - התקבלו לשיעור א' 110 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי יגאל רוזן והגאון רבי מרדכי רבינוביץ. המראיין: המשגיח הגאון רבי צבי דיאמנט.
 
ישיבת אמרי צבי במודיעין עילית - בראשות הגאון רבי אהרן דב פרוינד, חגגה זה עתה שני עשורים להקמתה ונמצאת בהתפתחות מרשימה. התקבלו לשיעור א' 30 בחורים, בנוסף לעוד קבוצה גדולה שהגיעה להצטרף לקיבוץ. הבוחנים: המשגיח הגאון רבי שמואל קראפט ורמ"י הישיבה. הרשם: הרב אליהו טומבק.
 
ישיבת באר התורה בשכונת בית וגן בירושלים - התקבלו לשיעור א' 48 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי גבריאל יוסף לוי, הגאון רבי יעקב משה ליבוביץ, הגאון רבי מנחם דויטש והגאון רבי אברהם פוזן. הרשם: הרב בועז רבינסקי.
 
ישיבת באר התורה הספרדית בטלז סטון - התקבלו לשיעור א' 54 בחורים. הרשם הרב בולק.
 
ישיבת באר יעקב - התקבלו לשיעור א' 35 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי דוד יצחק שפירא, המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ. המראיין: הרב משה טומבק. הרשם: הרב ישראל זלושינסקי.
 
ישיבת באר ישראל בבני ברק - התקבלו לשיעור א' 14 בחורים. הבוחנים: הגאון רבי זאב קיציס, הגאון רבי שמואל כהנוביץ, והמשגיח הגאון רבי צבי יהודה מנצר.
 
ישיבת בית מאיר בבני ברק - התקבלו לשיעור א' 30 בחורים מהארץ ומחו"ל. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג, והמשגיח הגאון רבי יונתן שרגא דומב.
 
ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני-ברק - התקבלו לשיעור א' 90 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר וכן הרמי"ם הגאון רבי אברהם יצחק ליפקוביץ, הגאון רבי ישראל אדלשטיין, הגאון רבי נפתלי קופשיץ, הגאון רבי טוביה שפירא והגאון רבי יואל מקלב.
 
ישיבת בית מתתיהו - התקבלו לשיעור א' 70 בחורים. בישיבה נערך לבחורים מבחן מקדים אצל רבני הישיבה הגאון רבי שרגא פישהוף, הגאון רבי יהודה אריה רפופורט והגאון רבי צבי ויסבקר. המראיין: הרב שמעון פוחוביץ. בחור שהצליח במבחן המקדים, נכנס לבחינה אצל ראש הישיבה הגאון רבי ברוך ויסבקר. לבחורים שהתקבלו נערך ראיון לפני זמן אלול בבית המשגיח הגאון רבי שלמה ברויאר בשכונת בית וגן בירושלים. האחראים על הרישום: הרב שלמה קפלן והרב אליהו סטרול.
 
ישיבת בית שמואל בקרית מטרסדורף בירושלים - התקבלו לשיעור א' 35 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי יצחק ארנפלד והרב בר חיים. הישיבה הפעילה השנה מערך רשמים גדול לישיבה.
 
ישיבת בית שמעיה - נרשמו השנה למבחן למעלה מ-700 בחורים, לאחר מיון התקבלו למבחן 210 מתוכם התקבלו לשיעור א' 70 בחורים, זאת מלבד בני חו"ל ממכסיקו וצרפת שאמורים להגיע בהמשך. הרבנים הבוחנים: הגאונים רבי נתנאל גליק, רבי יוסף קרלינשטיין, רבי שמואל פאלי ורבי דוד בן שמעון. המראיין: הגאון רבי אהרון אנגלנדר, כשלאחר מכן נערכת בחינה מסכמת אצל ראש הישיבה הגאון רבי שלמה אנגלנדר. חלק גדול מהנרשמים - ומבני הישיבה בכלל - הינם דור שני בישיבה, שתמנה בזמן אלול למעלה מ-400 בחורים. בהנהלת הישיבה שוקלים לפתוח את הגלרייה המשמשת לימים הנוראים כבר מתחילת זמן אלול.
 
ישיבת 'בני ראם' - פותחת השנה שיעור א' וקיבלה 18 בחורים. הבוחן והמראיין הוא ראש הישיבה הגאון רבי נחום בויאר. בישיבה מונהגת דרך נוספת של בחינה, והיא שהבחור מגיע ללמוד במשך שבוע בישיבה ולאחר מכן מחליטים בישיבה האם לקבלו.
 
ישיבת ברכת אפרים הספרדית - התקבלו לשיעור א' 60 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי בצלאל פנחסי, הגאון רבי מאיר ויזמן והמשגיח הגאון רבי אפרים וולך.
 
ישיבת ברכת יצחק - אור יהודה - התקבלו לשיעור א' 36 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אבינועם פוסטבסקי, הגאון רבי יעקב בן ציון, והמשגיח הגאון רבי שמעון סנדומירסקי.
 
ישיבת גאון יעקב בבני ברק - התקבלו לשיעור א' 20 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי זאב ברלין והגאון רבי נתן זוכובסקי. המראיין: הגאון רבי נחום ברנשטיין.
 
ישיבת גבעת שאול בירושלים - בראשות הגאון רבי אליקים געציל פשקס. התקבלו לשיעור א' 20 בחורים. הבוחנים: הגאון רבי יעקב ליוואביץ והמשגיח הגאון רבי יהודה מנדלסון. המשגיח קטן של הישיבה הרב ישראל קרלינסקי עוזב את הישיבה לטובת ישיבת 'אור ישראל'.
 
ישיבת גרודנא אשדוד - התקבלו לשיעור א' 60 בחורים, המבחנים התקיימו בשלשה מוקדים. בירושלים בחן הגאון רבי מיכאל פלס, בבני ברק הגאון רבי יעקב ונדרולדה, ובאשדוד הגאון רבי משה שמידע. הרשם: הרב שלמה מרגלית.
 
ישיבת גרודנא באר יעקב - התקבלו לשיעור א' 84 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה - הגאון רבי צבי דרבקין, הגאון רבי יצחק הקר והגאון רבי יעקב אדלר. המראיינים: המשגיח הגאון רבי דוד מנחם שניידר והגאון רבי נחמיה פרידלנדר.
 
ישיבת דברי אמת במודיעין עילית - התקבלו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי זבולון שוב.
 
ישיבת דרך חכמה בירושלים - התקבלו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי אליעזר סילבר, הגאון רבי יונתן וילנסקי ור"מ הישיבה הגאון רבי מרדכי יהודה לייב זק"ש. המראיינים: המשגיח הגאון רבי דורון דוד גולד והרב אהרן וילנר. האחראים על הרישום הם רבנים מצוות הישיבה.
 
ישיבת דרכי דוד בבית שמש - התקבלו לשיעור א' 20 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי ינון שילוני.
 
ישיבת דעת חיים בירושלים - התקבלו לשיעור א' 70 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי שלום ביטאן, הגאון רבי ישי טולידנו והגאון רבי משה טפירו. ראיון: אצל המשגיח הגאון רבי אליהו אלקיים. הרשם: הרב שלמה יעקובוביץ.
 
ישיבת זוהר התורה - התקבלו לשיעור א' 25 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי בצלאל טולידנו ובנו הרב הגאון רבי ברוך, הרב דב פלאי והרב נחמיה רוט.
 
ישיבת חברון-גבעת מרדכי - התקבלו לשיעור א' 160 בחורים. מאות בחורים עברו סינון לפני הבחינות ולא התקבלו לבחינה. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי דוד כהן והגאון רבי יוסף חברוני. האחראי על הרישום: מנהל הישיבה הרב שלמה קרלנשטיין.
 
ישיבת חברון גאולה בשכונת הר נוף בירושלים - התקבלו לשיעור א' 22 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי אלחנן שוימר.
 
ישיבת חכמת שלמה בשכונת בית וגן בירושלים - הרישום התנהל בצל פטירת ראש הישיבה ומייסדה הגאון רבי יהושע ישעיה נויברט זצ"ל. התקבלו לשיעור א' 34 בחורים. הבוחנים: הגאון רבי בנימין דרייפוס והגאון רבי אברהם ראם, המראיין: הרב אברהם לוי.
 
ישיבת יד אהרון בשכונת קטמון בירושלים - התקבלו לשיעור א' 20 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, המשגיח הגאון רבי ישראל מאיר המניק והגאון רבי עקיבא קיסטר.
 
ישיבת יסודות הספרדית - התקבלו לשיעור א' 50 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ברוך צבי לב וכן ראיון אצל המשגיח הגר"א רבינוביץ ואצל הר"מים הגר"א ויזמן והגר"ח כהנים.
 
ישיבת 'יקירי ירושלים' - בראשות הגאון רבי יהודה כהן, התקבלו לשיעור א' 70 בחורים.
 
ישיבת כנסת הגדולה במודיעין עילית - התקבלו לשיעור א' 38 בחורים. הבוחן: הגאון רבי יצחק זאב זקס - ר"מ הישיבה. המראיין: המשגיח הרב יחזקאל פוסרינו.
 
ישיבת כנסת חזקיהו ברכסים - התקבלו לשיעור א' 36 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יהושע מן, הר"מ הגאון רבי יעקב שמואלי. מראיין: המשגיח הגאון רבי מנחם דוד.
 
ישיבת כנסת יחזקאל באלעד - התקבלו לשיעור א' 54 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר, והר"מ הגאון רבי אריה פרידמן.
 
ישיבת כנסת יעקב בירושלים - התקבלו לשיעור א' 20 בחורים מתוך 80 שנרשמו. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי אמיתי כהן והגאון רבי אליהו קצבורג.
 
ישיבת כנסת יצחק חדרה - התקבלו לשיעור א' 120 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יהושע ארנברג, הגאון רבי דוד מינצר, והגאון רבי אלעזר דוד אפשטיין - חתנו של הגר"ח קנייבסקי. המראיין: המשגיח הגאון רבי טוביה נוביק. אחראי על הרישום: הרב יהודה פורייס, השנה נערך סינון מוקדם בב"ב על ידי הגרא"ד אפשטיין והגר"ד מינצר, בנוסף, תיחנך פנימיה חדשה לישיבה עקב מעבר הרבנית גפן שתחי' להתגורר בבני-ברק לאחר נישואיה עם הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין.
 
ישיבת כנסת יצחק במודיעין עילית - התקבלו לשיעור א' 70 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יעקב קארפ והגאון רבי שמעון נוביק, המראיין: המשגיח הגאון רבי יהושע עלזאס.
 
ישיבת מאור התורה - התקבלו לשיעור א' 50 בחורים. הבוחנים: רמ"י הישיבה הגאון רבי יעקב שהרבני והרב ברדוגו, וכן ראיון אצל המשגיחים הגר"פ אלגרבלי והגר"מ אלקיים.
 
ישיבת מאור התלמוד ברחובות - התקבלו לשיעור א' 74 בחורים. הבוחנים ברחובות: ראשי הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק קוק והגאון רבי אריה זליבנסקי. בבני-ברק בחנו: הגאון רבי זאב קאהן ובנו הגאון רבי יעקב קאהן. האחראי על הרישום: הרב יעקב פוזן.
 
ישיבת מאור יצחק חמד - התקבלו לשיעור א' 56 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי מנחם יעקובזון והרמי"ם הגאון רבי יעקב אנגלנדר והגאון רבי משה אליהו שוורץ.
 
ישיבת מיר-ברכפלד - התקבלו לשיעור א' 90 בחורים. הבוחנים ראש הישיבה הגאון רבי נועם אלון, וכן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל. בנוסף, הרמי"ם הגאון רבי צבי פרצוביץ והגאון רבי יהודה לייב אויערבך. המראיינים: המשגיחים הרב חיים אריה שיר, הרב אליהו גודלבסקי, הרב אליהו זייצי'ק והרב יוסף גינצברגר. האחראים על הרישום: הרב שמערל פינקל, והרב יחזקאל זילבר.
 
ישיבת משכנות התורה בבני ברק - התקבלו לשיעור א' 60 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי אפרים כהן.
 
ישיבת נחלת דוד בפתח תקוה - התקבלו לשיעור א' 30 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי דוד סלומון והגאון רבי משה ברנשטיין. מראיין: המשגיח הגאון רבי יעקב כץ. הרשם: הרב שמואל גינזבורג.
 
ישיבת נחלת בנימין במודיעין עילית - התקבלו לשיעור א' 30 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי דניאל יעקובוביץ'. המראיין: הגאון רבי שמחה אקרמן.
 
ישיבת נחלת הלויים בחיפה - התקבלו לשיעור א' 46 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר וייס, המשגיח הגאון רבי אורי ויסבלום והגר"י וינקלר. אחראי הרישום: מנהל הישיבה הרב ישראל יעקובוביץ.
 
ישיבת 'נר זרח' במושב הדרומי זרועה - הסניף החדש של ישיבת 'אורחות תורה'. עקב הזמן הקצר לא נפתח שיעור א', אך נפתחו שיעורים ב' וג' בנוסף לקיבוץ חדש.
 
ישיבת 'נר ישראל' באלעד - התקבלו לשיעור א' 24 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי רפאל אביטן והגאון רבי נתן רוז'ין.
 
ישיבת נתיב הדעת בירושלים - התקבלו לשיעור א' 60 בחורים. הבוחנים: הגאון רבי ישראל בונים שרייבר והגאון רבי אברהם קפלן. המראיין: הגאון רבי נפתלי קפלן.
 
ישיבת נתיבות החכמה בשכונת בית וגן בירושלים - שם התנהל הרישום השנה בצל האבל על פטירתו של ראש הישיבה הגאון רבי יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל. כזכור, בימי השבעה מונה בנו הגאון רבי ברוך נויבירט במקומו. לשיעור א' התקבלו 94 בחורים. הבוחנים הם ראש הישיבה הגאון רבי דניאל קלמן וולפסון והרמי"ם הגאון רבי משה לנדא והגאון רבי חנוך לודמיר. המראיין הוא המשגיח הגאון רבי מתתיהו שטרן, והרשמים הם הרב אהרן הבר והרב אורי זלזניק.
 
ישיבת סלבודקא - התקבלו לשיעור א' 68 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי יצחק שוורץ, חתן הגר"ע זקס זצ"ל שמונה לאחרונה לשמש כאחד מראשי הישיבה. המראיין: המשגיח הגאון רבי אברהם פולק. האחראי על הרישום: הרב אהרן הירש.
 
ישיבת 'עטרת ישראל' בשכונת בית וגן בירושלים - התקבלו לשיעור א' 68 בחורים. הבוחנים: הרמי"ם הגאון רבי ישראל לנדא והגאון רבי יואל שפירא. המראיין: המשגיח הגאון רבי ירוחם משה קליימן, הבחורים שהתקבלו לישיבה נכנסים למעונו של הגרב"מ אזרחי ומקבלים את ברכתו.
 
ישיבת פוניבז' - הגר"א כהנמן - התקבלו לשיעור א' 170 בחורים. הבוחנים: נשיא הישיבה הגר"א כהנמן, וראשי הישיבה הגרי"ג אידלשטיין, הגרב"ד פוברסקי והגרח"ש ליבוביץ'. וכן הרמי"ם - הגרח"פ ברמן, הגר"ד מילר, הגר"ד לוי והגרש"י מלר. בישיבה שנערכה בבית הרבנית כהנמן בראשות ראשי הישיבה דנו על רשימה של לא פחות מ-900 בחורים שנבחנו לישיבה.
 
ישיבת פוניבז' - הגר"ש מרקוביץ -התקבלו לשיעור א2 120 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאונים רבי שמואל מרקוביץ, רבי אשר הכהן דויטש ורבי יונה זלושינסקי. חלק נכנסו לראיונות אצל המשגיחים הגרא"א דסלר, הגר"א גרוסברד והגר"א זלזניק. ישיבת הצוות נערכה בדירת הרב מפוניבז' בגבעת הישיבה ובה סוננו למעלה מ-500 נרשמים.
 
ישיבת 'פורת יוסף' בעיר העתיקה בירושלים - התקבלו לשיעור א' 80 בחורים.
 
ישיבת קהילות יעקב במודיעין עילית - התקבלו לשיעור א' 15 בחורים. הבוחן: הגאון רבי שאול קלופט, הרשם: הרב צבי פרידלנדר. הרב שאול קלופט, בנו של הגר"ח קלופט, החליט לפתוח מחדש את הישיבה ולהוציא את הבחורים שלומדים בה כעת.
 
ישיבת קול יעקב - בראשות הגאון רבי יהודה עדס. התקבלו לשיעור א' 50 בחורים. הבוחנים: הגאון רבי יוסף פינטר והגאון רבי יואל עדס.
 
ישיבת קול תורה - התקבלו לשיעור א' 80 בחורים. הבוחנים: הגאון רבי אפרים וינקלר ר"מ הישיבה והמשגיח הגאון רבי יצחק ירוחם בורדיאנסקי.
 
ישיבת קרית התורה בקרית גת - התקבלו לשיעור א' 20 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ליאור אנקונינה וראיון אצל הרב יוסף מצליח - מרבני הישיבה.
 
ישיבת קרית מלך בבני ברק - התקבלו לשיעור א' 52 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי בנימין רימר, והמראיין המשגיח הגאון רבי ישראל הבלין.
 
ישיבת ראשון לציון - התקבלו לשיעור א' 40 בחורים, הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר דרוק והר"מ הגאון רבי ניסן גודלברג. המראיין: המשגיח הגאון רבי יאיר ישראלי. משיב חדש ימונה לקראת זמן אלול לסדר ג' בישיבה הגאון רבי מאיר רותן. בנוסף נערכים שיפוצים נרחבים בישיבה לבניית פנימיה חדשה והרחבת בית המדרש של הישיבה לקראת זמן אלול.
 
ישיבת רבינו חיים עוזר בבני ברק - התקבלו לשיעור א' 36 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי מנחם צבי ברלין, והרמי"ם הגאון רבי אברהם ישעיה אדלר והגאון רבי יחיאל ברלין. הרשמים: הרב אשר אינדורסקי, והרב רפאל פרוכטר.
 
ישיבת 'רינה של תורה' בכרמיאל - ה'סניף' של ישיבת 'אורחות תורה'. התקבלו לשיעור א' 35 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סטוארט, ר"מ הישיבה הגאון רבי משה בונים שכטר, והר"מ הגאון רבי אורן אוסטרן. הבחורים עוברים ראיון אצל המשגיח הגאון רבי שמעון עמנואל.
 
ישיבת רכסים הספרדית - בראשות הגאון רבי אליהו ציון סופר. התקבלו לשיעור א' 90 בחורים.
 
ישיבת רמות - בראשות הגאון רבי חיים מן ההר שנפתחה בתחילת זמן קיץ בשנה שעברה, פתחה השנה שיעור א' עם 44 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי חיים מן ההר, וראש הישיבה רבי משה פינקל. משגיח חדש מונה לישיבה הגאון רבי שמואל הרבסט.
 
ישיבת שארית יוסף בבאר יעקב - התקבלו לשיעור א' 20 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יוחנן טולידנו ור"מ הישיבה הגאון רבי רחמים צעידי. הראיון מתקיים אצל המשגיח הגאון רבי אברהם גוטמן והגר"ש רוח, הרשם: הרב דהן.
 
ישיבת 'שכר שכיר' הנגב החדשה - לשעבר בנתיבות, התקבלו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי אריה לוי והגאון רבי צבי יהודה גרשונוביץ.
 
ישיבת 'שערי דעת' - בראשות הגאון רבי יעקב זריהן. לישיבה התקבלו 13 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הרב זריהן, הרמי"ם רבי יעקב ויזמן ורבי אריאל יזדי.
 
ישיבת שערי שמועות במושב בית חלקיה - בראשות הישיבה עומדים הגאונים רבי נפתלי צבי יהודה שפירא ורבי אריה שפירא. הישיבה קיבלה לשיעור א' 46 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי אריה שפירא. והר"מ לבני שיעור א' הגאון רבי ישראל יעקב פינקוס - רב הקהילה החרדית באופקים. וכן ראיון אצל המשגיח הרב יהושע שפירא, האחראי על הרישום: הרב משה מרקביץ.
 
ישיבת 'תושיה' בתפרח - התקבלו לשיעור א' 150 בחורים מתוך 500, שנבחנו השנה מוקדם מהרגיל. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי אביעזר פילץ, הגאון רבי מנחם בן מנחם, הר"מ הגאון רבי יעקב שיינברג, והמשגיח הגאון רבי דניאל ארנפריונד. האחראי על הרישום: הרב בצלאל גנצ'רסקי.
 
ישיבת תורת דוד הספרדית באשדוד - התקבלו לשיעור א' 50 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי שלמה רביבו, והגאון רבי ברוך דב דיסקין - מראשי ישיבת אורחות תורה, והמשגיח הגאון רבי בצלאל הינמן.
 
ישיבת תורת זאב - בראשות הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק. התקבלו לשיעור א' 50 בחורים. הבוחנים: ר"מ הישיבה הגאון רבי ישראל יעקב שמואלביץ והמשגיח הגאון רבי אפרים אנסבכר. בחור שעבר בחינה וראיון מתקבל לבחינה אצל ראש הישיבה הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק. הרשמים בישיבה הם הרב ישראל מאיר ויצמן והרב יצחק דינין. הגר"ב סולובייצ'יק פותח השנה ישיבה קטנה חדשה בעיר מודיעין עילית לע"נ חמיו הגאון רבי יעקב חיים סרנא זצ"ל ראש ישיבת חברון גאולה, הישיבה תיקרא 'כנסת חיים', והתקבלו בה לשיעור א' כ-30 בחורים.
 
ישיבת 'תורת משה' בירושלים - התקבלו לשיעור א' 30 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי איסר ליזרוק. הרשם: הרב אשר בנדיקט.
 
ישיבות גדולות כלל חסידיות: 
 
ישיבת עמלה של תורה - בראשות הגאון רבי זאב פיינשטיין. הישיבה ממשיכה גם השנה לצעוד בראש רשימת הישיבות הכלל חסידיות, השנה נרשמו למעלה מ- 250 בחורים, מתוכם התקבלו 45.
 
ישיבת כוכב מיעקב טשעבין - התקבלו לשיעור א' 60 בחורים, כאשר לאחר החגים יצטרפו עוד 30 בחורים תושבי חו"ל. בישיבה עדיין נמצאים בשנת האבל על ראש הישיבה הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל, וקבוצה מובחרת מתלמידי הישיבה עמלים להוצאת ספריו בהלכה ושיעוריו על כל הש"ס, כמשגיחי הישיבה נמנים הגר"ב רימר ראש ישיבת קרית מלך, והגרש"ד שניארסון שאף הצטרף השנה לראשונה לצוות הבוחנים.
 
ישיבה חדשה 'מתיבתא דברי חיים' - תיפתח בזמן אלול ותעמוד בנשיאות האדמו"ר מז'ימגראד ארה"ב, הישיבה תמנה בזמן הבא 45 בחורים, מכל הישיבות הקטנות בירושלים ובני-ברק, בראשות הישיבה יכהן הגאון רבי ישראל הלברשטאם, כמו"כ נוסף לצוות הרמים הגר"נ שובקס,
 
ישיבת חיי משה - בראשות הגר"נ נוסבוים, התקבלו לשיעור א' 30 בחורים, מתוך 120 נבחנים.
 
ישיבת שערי תורה - התקבלו לשיעור א' 30 בחורים. בישיבה עדיין מחפשים בניין חלופי עקב ריבוי התלמידים.
 
ישיבת טשכנוב - שנפתחה רק לפני מספר שנים, התקבלו לשיעור א' 30 בחורים. עקב קשיים בתקציב ובמקום מרווח נסגר הקיבוץ בישיבה והבחורים עברו ללמוד בישיבת מיר.
 
ישיבת מאור עינים - רחמסטיווקא - רוב הבחורים הם כלל חסידי, התקבלו השנה 50 בחורים לשיעור א'.
 
 
על פי האמור בכתבה זאת התקבלו השנה ל-72 ישיבות ליטאיות-ספרדיות כ-4,000 'בחורים' חדשים ול-7 ישיבות כלל חסידיות 290 'בחורים' נוספים. מספר התלמידים בכל ישיבה מצטבר על פני שש שנים ובהתחשב בשחיקה הטבעית לא נטעה אם נכפיל את מספר תלמידי שיעור א' ב-4.5 כדי להגיע לאומדן של מספרם הכולל של ה'בחורים' שלומדים בישיבות הללו. אם לא שגיתי בהערכותיי הרי שבישיבות הליטאיות-ספרדיות לומדים כ-18,000 'בחורים' ובישיבות הכלל-חסידות כ-1,300 תלמידים נוספים.
 
סקירת אתר 'בחדרי חרדים' דן בישיבות החרדיות בלבד והוא אינו עוסק בעולם הישיבות של הציונות-הדתית. מהנתונים שבמאמר ניתן להסיק שבישיבות החרדיות לומדים קצת פחות מ-20,000 בחורים בגילאי 16 ומעלה ולמניין זה יש להוסיף את עשרות אלפי אברכי הכוללים, את תלמידי הישיבות לחוזרים בתשובה ואת תלמידי הישיבות החסידיות, דוגמת ישיבות חב"ד. אין לי דרך לאמוד את מספרם הכולל של המאמינים שמצאו את עצמם בישיבות וכוללים אבל אני מעריך שעולם הישיבות החרדיות כולו מונה קצת יותר מחמישים אלף לומדים והללו בהחלט מצדיקים את אלפי הפונקציונרים שמתפרנסים מעסקי הדת (ראשי ישיבות גאונים, משגיחים גאונים, מנהלי ישיבות, משגיחים מן השורה, רמי"ם גאונים, רמי"ם לא ממש גאונים, ראשי קיבוץ ורבנים סתם).
 
הישיבות שוטפות את מוחות השפוטים, הופכות אותם לחלק אינטגרלי מהעדר ומלמדות אותם לברוח מכל פירור של ידע לא-תורני, להתנזר מההיגיון ולהישמע אך ורק להוראות של רבניהם. התלמידים בכל ישיבה לובשים מדים אחידים, מגדלים זקנים ופאות תקניים, קוראים את אותם הספרים, משתמשים באותם מושגים וחושבים את אותן המחשבות. בסופו של דבר הישיבות משחררות לרחובות בורים שאינם מסוגלים להבין את העולם שסביבם, אליו הם מסוגלים להגיב רק ביריקות, קללות ושריפת עגלות אשפה. היופי בכל השיטה הוא שמי שמשלם את החשבון הם האזרחים שמשרתים, עובדים ומשלמים את המיסים שהולכים להחזקת הבלון המנופח בשסופו של דבר משרת אך רק את צרכיהם של הרבנים. את הרבנים הללו אכן ראוי לכנות בתואר 'גאון' שהרי רק מידה גדושה של גאונות יכולה הייתה לנפח את הבלון הישיבתי למימדיו המפלצתיים ולהעמיס את המורסה המיותרת הזאת על כתפיו של הציבור השפוי.
 
דרך אגב, יש לשים לב לעובדה שצבר כזה של 'גאונים' העולם לא ראה מאודו ואם כל פונקציונר שני בעולם הישיבות הוא לא פחות מאשר 'גאון' אזי סביר להניח שהתואר היפה הזה כבר איבד לא מעט ממשמעותו האורגינלית ועתה הוא משמש כתואר שמציין כבוד יתר, שלב אחד מעל התואר 'מר'.
נקרא 4519 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות