Skip to content

1VSDAT

Open menu
ראשון, 22 ספטמבר 2013 14:15

הקנאות הקנייבסקית מונעת מילדי החרדים לצאת מביצת הבורות

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
ת"ת 'בית רבן' שהצטרף לממלכתי-חרדי - חזר בו
 
בחדרי חרדים 15.8.13
 
 
פתיחת זרם החינוך הממלכתי-חרדי בתחילת שנת הלימודים הנוכחית, והפיתויים וההבטחות הרבות שהציע משרד החינוך למוסדות שיצטרפו למסגרת החדשה - גרמו לתלמוד-תורה 'בית רבן' בירושלים להתפתות ולהצטרף.
 
בתחילת השבוע חשפנו כאן באתר ב'בחדרי חרדים' מסמך בן 10 עמודים, עליו אמורה לחתום הנהלת כל מוסד שיחליט לנטוש את מערכת החינוך העצמאית או המוכר שאינו רשמי ולהצטרף לממלכתי-חרדי.
 
מתברר, כי בעקבות לחץ ההורים, ואולי גם בשל לחץ התקשורתי, החליטו מנהלי בית הספר לנטוש את הרעיון ולחזור למסגרת המקורית בה היה המוסד עד לשנה האחרונה – מוכר שאינו רשמי.
 
בכך קרסה, למעשה, התכנית של משרד החינוך להקים את המסגרת החדשה.
 
על פי התכנית הראשונית, המוסד היה אמור לפעול בשנה הקרובה במתכונת מלאה של בית-ספר ממלכתי-חרדי, הכפוף להוראות משרד החינוך בכל הנוגע לתכני הלימוד. בתמורה היה אמור לזכות בהטבות כספיות מפליגות - וכמובן במבנה מסודר ותקני.
 
לפני מספר שבועות פורסם מכתבו של הגר"ח קנייבסקי תחת הכותרת 'דעת תורה', בו כתב: 'כתב הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה, קטן אביו חייב ללמדו תורה שנאמר ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם, ובשו"ע מצות עשה על האיש ללמד את בנו תורה, והדבר פשוט שאין אדם יוצא ידי חובת מצוה זו אלא בדרך שנמסרה מדור דור. ומה שיש כהיום תלמודי תורה ששינו להוסיף לימודים זרים ועוד שינויים, הנה חובה על כל אב בכל עיר ועיר, החרד לבניו, להרחיק מהם, ויקויים בו וכל בניך לימודי ד' ורב שלום בניך'.  
 
 
הארכי-ריאקציונר קנייבסקי מצא ב'שולחן ערוך' את ההוראה 'מצות עשה: על האיש ללמד את בנו תורה' אותה הוא מפרש, בדרכו הצרה והקטנונית: 'שאין אדם יוצא ידי חובת מצוה זו אלא בדרך שנמסרה מדור דור', כלומר, שום חידוש, שום התקדמות, שום שיפור – תינוקות של בית רבן יש ללמד בדיוק באותן השיטות שמאז ומעולם השרישו בעם ישראל את הבורות וצרות האופקים שמאפשרות לקנייבסקים למיניהם להשתרר, לפזר את קנאותם החשוכה אל כל עבר ולהבטיח שגם הדור הבא לעולם לא יצליחו לצאת מהביצה בה רבניו שיקעו אותו.

הקו בו נקט קניבסקי הוא שרירותי לחלוטין ואם הוא היה דואג פחות למעמדו ויותר לילדי ישראל הוא היה יכול להזעיק לעזרתו את הרמב"ם שקבע:

(א) האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר 'ואהבת את ה' אלהיך' ונאמר 'את ה' אלהיך תירא'.
 
(ב) והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול'.
 
(רמב"ם, יד החזקה, הלכות יסודי התורה פרק ב')
 
הדרך לאהבת וידיעת האל הנכבד והנורא, כך הרמב"ם, עוברת דרך לימוד המדעים אבל קניבסקי, שמעולם לא הכתים את ידיעותיו בהכרה אמיתית של 'מעשיו וברואיו הנפלאים והגדולים', אינו מסוגל להבין שאלוהיו רוצה שילדי ישראל ילמדו גם מקצועות ליבה ויפנימו שחכמת האל אינה מוגבלת להבנתו המצומצמת והמוגבלת של מי שמרשה לעצמו לבצר את מעמדו על חשבון עתידם של צעירי עדתו.    
נקרא 17366 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות