Skip to content

1VSDAT

Open menu
רביעי, 04 ספטמבר 2013 16:23

הרב קנייבסקי מכחיש שהתיר ללמוד לימודים אקדמיים

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
הגר"ח קנייבסקי: התרתי ללמוד לתואר? להד"ם
 
 
בחדרי חרדים 12.7.13
 
 
מכתב חריף של הגר"ח קנייבסקי נגד לימוד במוסדות אקדמאיים או במכללה מתפרסם הבוקר.
 
במכתב, הארוך יחסית, כותב הגר"ח: 'בעניין השמועה הנמסרת בשמי כאילו הרשיתי או התרתי לתלמידה או לתלמידות שלמדו בסמינר של "בית יעקב" לעבור למסגרות אחרות שבהן לומדים מקצועות כלשהם, ומקבלים תארים אקדמאיים, להוי ידוע שלהד"מ, והוא שקר וכזב'.
 
בהמשך המכתב כותב: 'וכבר קבלנו מאאמו"רזלל"ה (בעל ה'קהילות יעקב' הסטייפלער זצ"ל - מ.ו.) ומגדולי הדור שעבר זצ"ל שאין ללמוד במוסדות אקדמאיים, או במכללה, או במוסדות המסונפים אליהם בכל צורה שהיא, והשומע בעצת הזקנים מובטח לו שלא ייכשל, ויראה רוב נחת מצאצאיו'.
 
על החתום, ג' במנחם אב תשע"ג, חיים קנייבסקי.
 
מכתבו של הגר"ח מגיע בעקבות פרסומות ל'פרנסה בכבוד' המציעות לימודי מקצועות נושאי תארים, לצד מצוקת הפרנסה של נשים שגרמה להן לחפש אפיקים חדשים - שחלקם מצריכים תארים ולימודים אקדמאיים.
 
בתוך כך כנס בנושא יתקיים לאלפי תלמידות הסמינרים באולמי 'היכלי מלכות' בבני-ברק.
 
 
הציבור החרדי מגשש את דרכו אל מחוץ לביצת הבורות והדלות אבל לא איש כקנייבסקי ירשה לקדמה, לנאורות ולהשכלה לגזול ממנו את המעמד, הכבוד והכיבודים שהבערות מעניקה לו. הגר"ח רוצה שהמסכנים שמעולם לא למדו להבדיל בין הטוב לרע ימשיכו לשקוע במי האפסיים של הדת אבל פעמי המהפכה כבר נשמעים באופק ולא רחוק היום בו נראה את המדוכאים משילים מעצמם את הכבלים ופורצים ממי המדמנה אל הזרם המרכזי של החברה הישראלית. בסופו של יום אין כח שמסוגל לעמוד בפני השפיות ואפילו הבורות לא תוכל להגן על הקנייבסקים למיניהם לנצח. המחר שייך לאלו שאינם מוכנים להשתיק את קול הגיונם ולא לרבנים החשוכים שרוצים לבצר את שלטונם על ידי הרחקת ההשכלה והדרת האמת.  
נקרא 14670 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות