Skip to content

1VSDAT

Open menu
רביעי, 26 יוני 2013 22:28

מי שיורה לכל עבר לפעמים פוגע גם באמת

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
 
יו"ר טוב חנוך ורדיגר יורה לכל עבר: 'יש סיאוב מסביב לגדולי ישראל'
 
כיכר השבת, 27.5.13
 
 
בשבוע שעבר הכריזה תנועת טוב על ריצה עצמאית בכמה רשויות מקומיות, ביניהם ירושלים, אלעד ומודיעיןעילית. במהלך הערב נשא דברים יו״ר התנועה חנוך ורדיגר שניסה להסביר מדוע הוקמה טוב.
 
'עד לרגע זה תנועת טוב לא הייתה תנועה ארצית - תנועת טוב הייתה תנועה מקומית שהתפרסה לנושאים ארציים' אמרורדיגר. 'היום אני חושב שב-יג' סיון קמה תנועת טוב הארצית ויש בזה הרבה משמעות'.
 
'כאשר כל אחד יודע את האמת שאין שום קשר בין האמירות שאומרים לרחוב לבין מה שקורה בפועל, בין המצב שמנסים לתאר לבין מה שקורה בפועל. ונכון שזורים בעיני הציבור חול על מה שקורה באמת לבין מה שקורה בפועל. שום קשר אין וכלאחד יודע זאת'.
 
'הפיל שנמצא בחדר שאף אחד ברחוב החרדי לא מדבר עליו, זה הסיאוב שמסתובב מסביב לגדולי ישראל, זו מערכת שמשניאה את כל מה שקדוש ויקר וחשוב ונחוץ ואמיתי ונכון וקיים וצריך. אבל הם כל כך התרגלו לכח, לשלטון, לעושר, לזלזול באחר, ללב ערל, לאוזן ערלה, הם כל כך התרגלו לזה שהם אפילו לא שמים לב את מיהם מיצגים.'
 
תוקף את העסקנים: 'אין להם בושה'
 
איןלהם בושה לבוא ולומר שהם מדברים בשם פלוני כאשר אותו יהודי כבר לא מסוגללומר דבר. אין להם בושה לבוא ולומר שהם מצטטים דברים של מישהו שלא יכולאפילו פיזית לומר אותם, והרחוב יודע והשקר ממשיך כאילו יש פה מן האמת.'
 
אז מישהו בא ואומר שאנחנו חלילה מרימים יד כנגד? אני הלכתי לדבר עם אחד מגדולי האדמו"רים הגדולים בארץ ישראל. ואותו אחד הסביר לי מדוע הוא לא מתערב בפוליטיקה, לא בגלל שהוא מפחד, הוא אמר לי להמשיך את מה שאנחנו עושים ואני שאלתי אותו שאלה אמיתית על השולחן: להפסיק או להמשיך? לא עשיתי שום הנחות לעצמי ואני אומר לכם שאם הוא היה אומר לי תפסיק עם הפעילות הפוליטית, הייתי ממשיך עם הנושא של המוסדות והייתי ממשיך עם הנושא של הקמת הכוללים, והייתי ממשיך עם להקים בתי ספר, ולא הייתי ממשיך לעסוק בנושא הפוליטי כיהוא זה.'
 
'ואז הוא שאל אותי למה יש תנועה שקוראים לה ערכים? למה זה יכול להתנהל בלי פוליטיקה?'
 
'אמרתי לו, בגלל שבערכים אנשים נכנסים ויוצאים, ואנחנו מדברים לגבי איזה שהוא ציבור, אנחנו מדברים על להחזיק איזה שהוא ציבור בתוך מסגרת. כי מה המטרה שלנו? למה אנו שואפים? מה החזון שלנו? למה אנו חותרים?'
 
'למנדט בכנסת?' הקשה ורדיגר, 'תאמינו לי, הרבה יותר זול והרבה יותר קל לקחת את כל האנרגיה שאנחנו משקיעים, את כל המשאבים שאנחנו משקיעים וללכת למצוא לנו כמה מקומות בכנסת באגודה, בדגל, איפה שרק אתם רוצים, כל מסגרת ללא יוצא מן הכלל. אם זה היה היעוד שלנו אם לשם היינו חותרים שטוב תגיע לכנסת.'
 
'אלפי ילדים מסתובבים ברחובות'
 
'הסיפור הוא אתם, הסיפור הוא אנחנו. כל אחד יודע לאן צועד הרחוב החרדי, כל אחדיודע מה קרה מה קורה ברחוב החרדי, בחמישים שנה האחרונות, כל אחד יודע מאיזה נקודה התחלנו, ואיפה אנחנו עומדים היום.'
 
'אלפי ילדים מסתובבים ברחוב, ואף אחד לא מסתכל עליהם. קוראים להם נוער שוליים, קוראים להם נוער מנותק, קוראים להם חרדים חדשים, קוראים להם חרדקי"ם, מוציאים להם אלפי שמות גנאי, אבל אלפי ילדים עם כל שם גנאי מסתובבים ברחוב ואין להם אחד שדואג להם.'
 
'טוב', סיים ורדיגר 'מציבה גבולות, היא שמעוררת את הדברים הנכונים שראוי לשים אליהם לב. אם לא יהיה טוב לא יהיה טוב פה. אם יהיה טוב,יהיה טוב לא רק לציבור אחד ומסויים. אם יהיה טוב - יהיה טוב לכולם.'
 
ורדיגר הצעיר למד מהר מאד לדבר כפוליטיקאי אבל בעברית העילגת שלו הוא הצליח לאבחן את החוליים שדבקו בפוליטיקה החרדית: סיאוב, מערכת שמשניאה את עצמה ואנשים שהתרגלו לכח, שלטון, עושר, זלזול באחר, לב ערל ואוזן ערלה.
נקרא 13982 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות