Skip to content

1VSDAT

Open menu
שלישי, 23 אפריל 2013 12:35

חרדי תובע עונש מאסר לשני גדולי הדור

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
 
זעזוע: חרדי תובע "עונש מאסר לגראי"ל ולגר"ח"
 
בחדרי חרדים, 7.4.13
 
 
זעזוע בציבור החרדי: תושב בני ברק בשם ישראל אפל הגיש קובלנה פלילית נגד ראש העיר אברהם רובינשטיין, אליו צירף גם את גדולי ישראל הגראי"ל (הגאון רבי אהרן יהודה לייב) שטיינמן והגר"ח (הגאון רבי חיים) קנייבסקי, תוך שהוא מציין בסיום הקובלנה: 'הקובל מודיע בזאת כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנקבלים עונש מאסר בפועל, באם יורשעו בתיק זה'. היות ומדובר בתיק פלילי, ככל הנראה יחויבו גדולי ישראל להופיע בפני בית המשפט.
 
את תלונתו פותח התובע בסיקור השתלשלות העניינים עם בחירתו של יעקב אשר לכנסת והחלפתו באברהם רובינשטיין, והוא כותב:
 
בחודש שבט תשע"ג - אזי הרב יעקב אשר הנ"ל נבחר לכהן כחבר כנסת - ולכן הוא נאלץ להתפטר מראשות העירייה... ולמרות שעל פי סעיף 24ב לחוק הרשויות המקומיות הנ"ל - כלהלן, באם פקעה כהונת ראש רשות - אזי המועצה תבחר מבין חבריה - את ממלא מקומו, הרי עם כל זה אזי הרב אברהם רובינשטיין - חבר אל הרב קנייבסקי ואל הרב שטיינמן (נקבלים 2-3), וביחד הם פרסמו מכתב: שעל פי דעת תורה - אזי אברהם רובינשטיין - יוכתר לראשות העירייה, ולמותר לציין שהקביעה הזאת - דעת תורה... הינה משמשת כאיום כלפי נבחרי הציבור, אשר מונעת מהם לדון בעניין - באופן חופשי ודמוקרטי.
 
אפל מוסיף ומתאר:
 
ואכן זהו בדיוק מה שקרה - שבתאריך י"ד שבט תשע"ג, אזי חברי המועצה של עיריית בני ברק התכנסו - והחליטו פה אחד - על מועמדותו של הרב אברהם רובינשטיין לכהונת ראש העיר, וזהו למרות שהרב חנוך זייברט - שימש כממלא מקום ראש העיר.
 
את הקובלנה מסיים אפל בדברים הבאים:
 
האמור לעיל - הינה מהווה הטלת אימה - כנגד נבחרי ציבור... השמעת איומים כנגד אישי ציבור - הינה רעה חולה הפוגעת באושיות הדמוקרטיה. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנקבלים: במעשיהם המתוארים בסעיף ג' שדלעיל אזי הם ביצעו – איומים'.
 
סוף סוף החרדים עצמם מתחילים להתפכח ולהבין שמנהיגיהם משתמשים בדעת התורה בכדי להבטיח את האינטרסים האישיים שלהם. לא יזיק לשני גדולי הדור לבלות קצת זמן בבית המשפט ולהבין בדרך הקשה שהתורה אינה נכס פרטי שלהם ושל'דעתה' אין שום תפקיד בהליכים הדמוקרטיים.
נקרא 16034 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות