Skip to content

1VSDAT

Open menu
חמישי, 10 ינואר 2013 14:25

הרב ישראל רוזן שם את אצבעו על האמת העצובה

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
 
הרב רוזן: סוף הציונות הדתית הפוליטית. תחילת הבית היהודי
 
סרוגים, 9.1.13
 
 
 
הרב ישראל רוזן שם את אצבעו על האמת ממנה איש כבר אינו מתרגש:
 
סקרי דעת הקהל נוטעים בי תחושה כי חל שינוי 'יישותי' במותג הקרוי 'ציונות דתית', המסומל היטב בשינוי שם המותג ל'הבית היהודי'. שימו לב; נמחקו שתי המילים הטורדניות במקצת, לחלק מן הציבור הרחב; ה'ציונות' הנשמעת ארכאית ולא מודרנית (לפחות מבחינת המינוח). את מקומה תפס 'הבית' הפחות יומרני, פחות תובעני ויותר חברתי והתחברותי.
 
המילה השניה שנדרסה, 'הדתית', נשמעה לאזניים מסוימות כמצמצמת וכ'מפחידה', וכ…נתונה ל'שלטון הרבנים'. היא הוחלפה במילת 'היהודי', הקורצת יותר לזהות; פחות מחייבת, יותר לאומית מתורנית. כמי שמחשיב עצמו ל'לא-שמרן' אינני מבכה עבר שנשפך, אלא רואה במותג החדש המתהווה לנגד עינינו ביטוי למציאות עכשווית, שיש עמה ברכה מרובה (בצד צללים. כרגיל), ואשרינו שזכינו וכו'
 
אף שאני מסכים עם הרב שהמילה 'דתית' מפחידה ומעלה קונוטציות של שלטון רבני איני יכול שלא לבכות את התייחסותו ל'ציונות' כטורדנית, ארכאית ולא מודרנית. בכך הרב הנכבד עוזר להרחיק את תנועתו מהמחנה הציוני ולקרב אותה כברת דרך נוספת למחנה ההולך וגדל של פוסלי הציונות שרואים בדת את חזות הכול.
 
הרב מסביר את הצורך בזניחת התדמית הציונית:
 
כפי שדווח, מרבית תומכי 'הבית היהודי' בסקרים הם צעירים (מתחת ל-40) שאינם מגדירים עצמם כ'דתיים' קלאסיים. סביר שהם גם לא יזדהו עם הגדרתם כ'ציונים דתיים', ובכ"ז הם מצהירים על היותם באי הבית היהודי, רחב הידים והלב, עתיר המורשת וצופן העתיד.
 
ונראה שהוא לא יצטער כלל אם תנועת 'הבית היהודי' תזנח את קשריה על הציונות החילונית ותהפוך לעוד תנועה לאומנית שפועלת בגלוי להפיכת מדינת ישראל לישות יותר דתית, יותר לאומנית וכמובן, הרבה פחות דמוקרטית.
נקרא 20039 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות