Skip to content

1VSDAT

Open menu
שישי, 04 ינואר 2019 14:37

האם מדינת ישראל בדרך לרוב חרדי?

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

התפרסם ב'ביזנס, אחר הכלכלה של המגזר החרדי', בתאריך 3.1.18

 

 

דו"ח "מצב המדינה": האם מדינת ישראל בדרך לרוב חרדי?

 

כמה אחוזי נשירה יש במערכת החינוך החרדית? מי המגזר שמערכת החינוך שלו מובילה ביציבות? האם תחזית הלמ"ס, לפיה ב-2059 שליש מאזרחי ישראל יהיו דתיים, נכונה? ועד כמה קשה לרכוש דירה בישראל? • הדו"ח המלא – בפנים

 

יוני קדם 03.01.2019


...

לפי הלמ"ס, יהוו החרדים שיעור של שליש מהאוכלוסיה בשנת 2059, אך במרכז טאוב חולקים על הקביעה הזו. במסגרת המחקר שערך המכון, באמצעות בדיקת מגמות בניידות הדתית בקרב יהודים כפי שהיא משתקפת במעבר של תלמידים בין בתי ספר בסוגי פיקוח שונים, עולה כי עיקר המעבר בין בתי ספר דתיים שונים, מתרחש במעבר לבתי ספר דתיים פחות, ולא לדתיים יותר. בנוסף לכך, מספר התלמידים בחינוך הכללי גדול מכפי שהיה צפוי על בסיס שיעור הפריון במגזר הכללי, ואילו מספר התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי ובמערכות החינוך החרדיות קטן מהצפוי לאור שיעור הפריון של המגזרים.

 

חשוב לציין, כי רוב הירידה נרשמת במגזר הדתי לאומי, שם ישנה כמות גדולה של תלמידים העוברים מהחינוך החמ"ד למערכת החינוך הכללית, אך בציבור החרדי הגדילה הקבועה בתלמידי כיתות א' נמשכת כתמיד.

 

כאמור, מספר התלמידים שנכנסו למערכת החינוך החרדית גדל בקצב המהיר ביותר: מכ- 16,700 תלמידי כיתה א' בשנת 2001 לכ- 28,000 תלמידי כיתה א' בשנת 2015. בחינוך הממלכתי-דתי הגידול באותן שנים היה מכ- 15,000 תלמידים לכ- 21,000 תלמידים, ובחינוך הממלכתי – מכ- 45,000 לכ- 62,500.

 

למרות זאת, בשנים 2013-2015 מספר התלמידים בזרם החינוך החרדי היה נמוך בכ-7.5 אחוזים מהצפוי, בהתחשב בשיעורי הפריון במגזר.

 

הגידול במספר התלמידים בחינוך הממלכתי, עלה בשיעור של שני אחוזים – עלייה גדולה במעט מהצפוי על פי שיעורי הפריון בקרב האוכלוסיות החילוניות והמסורתיות. החינוך הממלכתי שומר על יציבות. כך לדוגמה, כמעט 98 אחוזים מהתלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה א' בבית ספר ממלכתי למדו בסוג פיקוח זה גם בכיתה ח'.

 

בציבור הממלכתי-דתי נרשמה קטסטרופה: כ -20 אחוזים מקרב הבנות וכ -25 אחוזים מקרב הבנים עברו לפיקוח הממלכתי, ורק מעטים למדו בבית ספר בפיקוח חרדי בסוף תקופת המחקר.

 

ומה בנוגע למגזר החרדי? כאן מדובר על אחד עשר אחוזי נשירה אצל הבנות, וכשלושה עשר אחוזי נשירה אצל הבנים. מקרב העוזבים, שישה וחצי אחוזים עברו לבתי ספר בפיקוח ממלכתי-דתי, וכארבעה וחצי אחוזים לבתי ספר בפיקוח ממלכתי.

 

למעשה, יש כיוון של מיתון בדתיות של ישראל. אם פעם היה לנו את גל החזרה בתשובה הגדול, הרי שהיום מסתמנת מגמה הפוכה ועל קברניטי הציבור החרדי לעשות בדק בית על מנת לדעת איך לעצור את הנשירה מהמגזר.

 

בשורה התחתונה: המגזר החרדי ממשיך לגדול בצורה טבעית, אך בקצב איטי מאוד מכפי שאומרת תחזית הלמ"ס. אם המגמות האמורות לעיל יימשכו, הרי שתהיה להן השפעה חשובה על הרכב החברה העתידית בישראל. בשונה מהלמ"ס שצופה כי 33% מאזרחי המדינה ב- 2059 יהיו חרדים, הרי שלפי הנתונים הקיימים כיום, ב- 2059 המגזר יעמוד על כ- 25% מכלל אזרחי המדינה.

 

...

 

נקרא 1778 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות