Print this page
שני, 20 אפריל 2015 13:48

התורה מוחלת על כבודה למען הצלחה בבחירות

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
 
הגראי"ל שטיינמן לבחור ישיבה: אינך חייב בכבוד אביך, לך להצביע
 
כיכר השבת, 16.3.15
 
 
 
 
הרב קנייבסקי: "מצביע 'עץ' שבחר הפעם ג' עוונו נמחל"
 
כיכר השבת, 22.3.15
 
 
 
כל עוד לא מדובר בבחירות קשה למצוא חרדי שיסרב לתרום את אלימותו וצרחותיו להגנת כבודה של התורה. התמונה, באופן טבעי, משתנה מקצה לקצה כשעולה החשש לאובדן מנדטים ולירידה בכוחם והשפעתם של הרבנים. כשאסון מעין זה מרחף באופק אך טבעי הוא שראש ישיבה קשיש יתעלם מהדיבר החמישי ויורה לצעיר שסר למרותו להעדיף את כבוד השמיים, שדורשים בתוקף שהבריות יצביעו עבור המפלגה החרדית הנכונה, על פני כבוד אביו שאסר עליו להשתתף בבחירות. אין ספק שלא יקשה על המתרצים להסביר מדוע התורה צריכה להתגמש לנוכח צרכי השעה, בדיוק כשם שההסבר הולם ימהר להתנגן בפיהם אם האב היה דורש מבנו להצביע בבחירות, הבחור היה מסרב והרב שטיינמן היה פוסק שהדיבר החמישי מחייב את הבן להישמע למצוות אביו.
 
הגדיל עשות הרב קנייבסקי שהבטיח בשם המרומים מחילה לעוונם של אלו שבעבר הצביעו למפלגה היריבה, מפלגת בני התורה, ובתנאי שבבחירות הקרבות הם יצביעו למפלגתו, מפלגת 'יהדות התורה'.
 
שני המאמרים הללו מטיבים להדגים כיצד רבנים תאבי שררה מנצלים את התורה לצרכיהם הפוליטיים וכופים על שפוטיהם, בפסקי הבל והבטחות סרק, להצביע למפלגה החרדית שמייצגת את האינטרסים שלהם ולא למפלגה חרדית זהה לחלוטין שמייצגת את האינטרסים של רבנים אחרים. מי שהפך את 'כבודה של התורה' לכלי שרת במגרש הפוליטי אינו צריך להתפלא אם אחרים הופכים את כבודו שלו לחוכא ואיטלולא ומתייחסים אליו כלא יותר מאשר עוד פוליטיקאי קטן שמנסה להטות את דעת הבוחרים באמצעים פסולים, ואולי אפילו לא חוקיים.
נקרא 26502 פעמים

פריטים קשורים לפי תג

11 תגובות