Skip to content

1VSDAT

Open menu
תכתובות עם גורמים שלטוניים, ארגונים וחברות
תכתובות עם גורמים שלטוניים, מוסדות וחברות

נסיון החיים במדינה הזאת כופה על כולנו להאמין שהאזרח הקטן לעולם לא יצליח להשפיע על השלטונות. יש הרבה אמת באמונה הזאת ולא קשה להוכיח את נכונותה. עם זאת, טרחנים מובהקים כמוני, שמסוגלים להציף דברים לתודעת נתח קטנטן מהציבור, עדיין יכולים להשפיע על מקבלי ההחלטות ולגרום להם להתרחק במעט מההשפעה החרדית ולהתקרב סנטימטר או שניים לכיוון האחריות, ההיגיון והשפיות. בפרק זה אני מתעד את התכתבויותיי עם השלטונות והארגונים בהם אני מנסה לחשוף בפניהם את האמיתות שאולי לא נוח להם לראות בכוחות עצמם.   

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
חוק חופש מידע אמור לחשוף בפני הציבור, בהסתייגויות מסויימות, את רוב החומר שעומד לרשות הרשויות. על סמך חוק זה פניתי לרבנות הראשית וביקשתי לקבל את רשימת הרבנים שעמדו בבחינות ההסמכה של הרבנות הראשית. למרבה פליאתי, הרבנות הראשית נעמדה על רגליה האחוריות וסרבה בתוקף לספק לי את המידע המבוקש, תחילה בעילה משפטית ובהמשך בטענה שעלות הפקת המידע גבוהה מידי. ההתכתבות שניהלנו, בה השתלבה בשלב מסויים גם עורכת דין של התנועה לחופש המידע, מתועדת להלן:

התגובות האחרונות