Skip to content

1VSDAT

Open menu
התכתבויות
התכתבויות
קטגוריה זאת הוקדשה לתיעוד ההתכתבויות שלי עם חבדניקים, חרדים מזרמים אחרים, גורמים שלטוניים, מוסדות, ארגונים, חברות ומגיבים באתר זה. מאמרים ותגובות שאפרסם באתר יתייחסו לעיתים להתכתבויות הללו.

תת קטגוריות..............................................................................................................................

התכתבויות עם חב"דניקים

התכתבויות עם חב"דניקים

חב"ד, למרות הפנים היפות שהיא תמיד מנסה להראות לציבור הרחב, היא חסידות מיסיונרית שמנסה לעבות את שורותיה בחוזרים בתשובה שיפיצו את תורתה ויגדילו את הקף נכסיה. במהלך שטיפת מוחם, השפוטים לומדים לסגוד לאדמו"ר מת ולקדש את כל דבריו, לפסול את ההשכלה והמדע, להלחם בציונות ובשלטון החוק ולשנוא ערבים, נוצרים, שמאלנים וחילונים. הצלחת האינדוקטרינציה החבדית משתקפת יפה בהתכתבויות שניהלתי עם אחדים מהם.
קרא עוד...
התכתבויות עם אחרים

התכתבויות עם אחרים

אין דבר מענג יותר מלהתכתב עם חרדים, במיוחד אלו שאינם מנסים להסתיר את דעותיהם האמיתיות. ההתכתבויות הללו חושפות את דעותיהם הפשטניות והקיצוניות של מקצת החרדים, את שנאתם לציונות, למדינה, לזר ולשונה, את ניתוקם מהחברה הישראלית ואת בורותם הכמעט מוחלטת בכל הקשור לעולם הריאלי.
קרא עוד...
תכתובות עם גורמים שלטוניים, מוסדות וחברות

תכתובות עם גורמים שלטוניים, מוסדות וחברות

נסיון החיים במדינה הזאת כופה על כולנו להאמין שהאזרח הקטן לעולם לא יצליח להשפיע על השלטונות. יש הרבה אמת באמונה הזאת ולא קשה להוכיח את נכונותה. עם זאת, טרחנים מובהקים כמוני, שמסוגלים להציף דברים לתודעת נתח קטנטן מהציבור, עדיין יכולים להשפיע על מקבלי ההחלטות ולגרום להם להתרחק במעט מההשפעה החרדית ולהתקרב סנטימטר או שניים לכיוון האחריות, ההיגיון והשפיות. בפרק זה אני מתעד את התכתבויותיי עם השלטונות והארגונים בהם אני מנסה לחשוף בפניהם את האמיתות שאולי לא נוח להם לראות בכוחות עצמם.   

קרא עוד...
שו"ת אביר - תשובות לשאלות של מגיבים באתר

שו"ת אביר - תשובות לשאלות של מגיבים באתר

לא כל התגובות באתר זה ראויות להתייחסות רצינית אבל לעיתים צפות ועולות שאלות עקרוניות שדורשות התייחסות מקיפה יותר. שאלות אלו, ותשובותיי עליהן, יופנו לפרק זה והודעה על כך תישלח לפרק בו המגיב העלה את שאלתו בראשונה. המבקרים באתר מוזמנים להגיב על התשובה שנתתי, לפסול אותה ולהציע תשובות טובות יותר.
קרא עוד...

התגובות האחרונות