Skip to content

1VSDAT

Open menu
שלישי, 20 נובמבר 2018 20:13

המסורות שלנו משקפות מציאות היסטורית

דרג מאמר זה
(1 מדרג)

החרדים חושבים שהם מייצגים מסורת 'שרוב האנושות מחשיבה כאמינה ומשקפת מציאות היסטורית' אבל הנתונים מלמדים שרוב רוב בני האדם מחזיקים במסורות שמתעלמות כליל מהיהדות (הינדואיזם, בודהיזם וכדומה) או באמונות מוסלמיות שמסלפות את סיפורי המקרא או בדעות ספקניות, אתאיסטיות ואגנוסטיות ששוללות לחלוטין את אמינותן של המסורות הרבניות. רק הפונדמנטליסטים היהודים והפונדמנטליסטים הנוצרים מאמינים שפשט סיפורי המקרא משקף אירועים ההיסטוריים שהתרחשו בפועל אבל כל זרם מאמין שלאירועי העבר יש משמעות אחרת. מסתבר, אם כן, שרוב באי העולם חושבים שסיפורי המקרא אינם משקפים מציאות היסטורית כלשהי. יש להניח שאלו שמכריזים שהם דווקא מאמינים שסיפורי המקרא התרחשו בפועל כנראה אינם מכירים את התנ"ך, אינם מודעים לממצאי המחקר והמדע ואינם מבינים את המשמעויות שנגזרות מאמונתם. ייתכן גם שרבים מהם לא באמת חושבים שהסיפורים המקראיים מתארים מציאות ריאלית והם תומכים בפונדמנטליזם רק מסיבות משפחתיות, חברתיות או כלכליות.         

 

 

הפונדמנטליסטים ואמונתם


'אנחנו מייצגים מסורת שרוב האנושות מחשיבה כאמינה ומשקפת מציאות היסטורית', טוענים החרדים, אבל אין בסיסמה זאת דבר זולת בורות ואחיזת עיניים. רוב האנושות, ואפילו רוב המונותאיסטים, אינם חושבים שסיפורי המקרא מתארים אירועים שהתרחשו בפועל וכל מי שנהנה מקצת השכלה כבר מבין שהעולם, על כל צורות החיים שבו, לא נברא בשבוע אחד לפני פחות מששת אלפים שנה
; שהשמש, הירח והכוכבים אינם נעים ב'רקיע השמים', שאף מבול לא מחה את פני האדמה; ששום משפחה לא שרדה שנה שלמה בתיבה קטנה יחד עם רבבות מיני בעלי חיים וששני מילון גברים, נשים וטף לא חזו בהתגלותו של אל חסר גוף ולא קיבלו ממנו תורה עמוסה בבלבולים, טעויות וסתירות.

אלו אמונות של פונדמנטליסטים
[א] שחושבים שיש להבין את סיפורי המקרא כפשטם שכן התנ"ך נכתב על ידי האל או בהשראתו ולא ייתכן שבדברי האל נפלו טעויות או אי-הבנות. הללו מאמינים שיצירות אלוהית הן בהכרח מושלמות ונצחיות ולכן כל המסופר בתורה האלוהית חייב היה להתרחש בפועל. ספרי הנביאים והכתובים, אף שהם יצירות אנושיות, נכתבו בהשראת רוח הנבואה ורוח הקודש ולכן גם הם מבטאים אמתות אלוהיות וגם את הסיפורים ששולבו בהם יש להבין כפשטם. הפונדמנטליסטים הנוצרים מאמינים שגם ספרי הברית החדשה נכתבו ברוח הקודש ולכן גם הם מתארים, ככתבם וכלשונם, אירועים שהתרחשו בפועל. הפונדמנטליסטים המוסלמים מאמינים שהספר הקדוש שלהם הוכתב למוחמד על ידי המלאך גבריאל וסיפוריו מתארים בהכרח אך ורק את המציאות הריאלית.

 
המונח 'פונדמנטליסטים' מתאר זרם נוצרי פרוטסטנטי שקם בתחילת המאה העשרים ומיקד את ההתנגדות למודרנה, לליברליזם ולמדע. הפרוטסטנטיות הפונדמנטליסטית התגבשה סביב סדרה של 90 מאמרים שהגנו על התיאולוגיה השמרנית ותקפו את התיאולוגיה הליברלית, בקרת התנ"ך והברית החדשה, הכנסייה הקתולית, הסוציאליזם, האתאיזם, המודרנה, תורת האבולוציה וכדומה. כמו הפונדמנטליסטים הפרוטסטנטיים, גם החרדים חושבים ש'חדש אסור מן התורה'
[ב] ולכן נהוג להגדיר גם אותם כ'פונדמנטליסטים'[ג]. כל הפונדמנטליסטים, יהודים ונוצרים כאחד, מאמינים שאין בספרי הקודש אף טעות וחובה להבינם רק כפשטם וכלשונם.

כתבי הקודש הנוצריים כוללים גם את ספרי התנ"ך, הנקראים 'הברית הישנה', וגם ספרים שנקראים 'הברית החדשה' בהם מתואר הקשר החדש בין האל לאנושות. המוסלמים, מצדם, שילבו בספר המקודש שלהם, הקוראן, סיפורים שמזכירים את סיפורי המקרא ולכן נדמה לחרדים שכל בני הדתות המונותאיסטיות חושבים שהמסורת היהודית היא אמינה ומשקפת מציאות היסטורית. זאת טעות. 29% מבאי העולם מתעלמים לחלוטין מהמסורות היהודיות
; אחד מכל שישה בני אדם הוא אתאיסט, אגנוסטיקן או סתם סקפטיקן שחושב שסיפורי התורה הם לא יותר ממיתוסים ואגדות שהומצאו על ידי בני אדם; כמעט רבע מהאנושות הם מוסלמים שחושבים שהיהודים עיוותו את ההיסטוריה ורוב רובם של הנוצרים חושבים שסיפורי המקרא הם משלים ואלגוריות ולא תיאורים של אירועים שהתרחשו בפועל. גם בקרב היהודים אין רוב פונדמנטליסטי וכמו כל שאר האנשים החושבים בעולם גם הם יודעים שנסים ונפלאות מתרחשים רק באגדות ולא במציאות הריאלית.       

מי בוודאות אינו מאמין בנכונותם של סיפורי המקרא

 

ההערכות הן שכיום יש בעולם כ-1.1 מיליארד איש חסרי כל דת, למעלה מ-16% מאוכלוסיית כדור הארץ. לפיכך, 'חסרי הדת' הם הדת השלישית בגודלה בעולם, אחרי הנצרות והאסלאם[ד]. מכון Pew בדק 2,500 סקרים ומרשמי אוכלוסין והגיע למסקנה ש-15% מאוכלוסיית העולם מגדירים את עצמם כהינדים; 7% כבודהיסטים; 6% כמאמינים בדתות מסורתיות (של אפריקה, סין, אמריקה ואוסטרליה) ו-1% כמשתייכים לדתות שונות (דוגמת בהאים, ג'יינים, סיקים, שינטואיסטים, וזורואסטריאנים). אם נוסיף את כל אלו לחסרי דת נגלה ש-44-45%[ה] מאוכלוסיית העולם אינה מזדהה עם המסורות המונותאיסטיות או דוחה אותן במודע.[ו]

האם המוסלמים מקבלים את המסורות היהודיות?


לחסרי הדת ולאלו שמאמינים בדתות לא מונותאיסטיות עלינו להוסיף את כל אלו שמאמינים בדת האסלאם. בקוראן אכן ניתן למצוא סיפורים שמזכירים את סיפורי התנ"ך אבל יש הבדל ניכר בין התיאורים ההיסטוריים בקוראן לאלו שבמקרא ובמקרים רבים התיאורים בקוראן מסתמכים פחות על התנ"ך ויותר על אגדות רבניות, הדים מהברית החדשה וסיפורי עם שמוחמד שמע סביב המדורה. למשל, המוסלמים מאמינים שנביאי האל היו נח, אברהם, יעקב, דוד, שלמה, איוב, יוסף, משה, אהרון, זכריה, יוחנן המטביל, ישו, אליהו, ישמעאל, אלישע, יונה ולוט
; שאברהם אבינו ייסד את דת החניפה הקדומה[ז] ובמעמד העקידה, שהתרחש באתר הכעבה, הוא עמד להקריב את ישמעאל ולא את יצחק; שפרעה, בעצת המן וקורח, גמר אומר להמית את משה אבל משה שמע על כך והתחבא; שמרים, אמו של ישו, הייתה אחותו של אהרון הכהן; שדוד קילל אנשים שדגו דגים בשבת והפך אותם לקופים; ששלמה שלח הזמנה למלכת שבא באמצעות דוכיפת וכשהמלכה באה הוא שכנע אותה להתאסלם; ששד דחף את שלמה הזקן מכס המלוכה ומלך במקומו וכדומה[ח].


לא רק שהמוסלמים אימצו סיפורים לא מקראיים וגרסאות אלטרנטיביות של סיפורי התנ"ך, הם גם טוענים שהיהודים והנוצרים עיוותו את דברי האל ולכן את ההיסטוריה האמתית ניתן למצוא אך ורק בקוראן ובמסורות שעברו מאב לבנו עוד מימי מוחמד.

המוסלמים, כמובן, אינם חושבים שהמסורות של הרבנים משקפות את המציאות ההיסטורית ולכן נוכל להוציא גם אותם מרשימת אלו שמאמצים את סיפורי המקרא כלשונם. למעלה מ-23% מאוכלוסיית העולם משייכים את עצמם לדת האסלאם ואם נגרע גם אותם נמצא שקבוצת המאמינים הפוטנציאלים בנכונות סיפורי המקרא הצטמצמה ללא יותר משליש מכלל האנושות
[ט].

הפונדמנטליזם היהודי

 

היהודים מהווים רק 0.2% מאוכלוסיית העולם ולכן הם אינם יכולים לשנות את התמונה לכאן או לכאן, בייחוד לאור העובדה שרוב אלו שמגדירים את עצמם כיהודים אינם מאמינים בנכונותם המילולית של סיפורי המקרא. שיעורם של החרדים במדינת ישראל נמוך מ-10% וגם אם נוסיף להם את כל האורתודוקסים, ובכללם גם את הנאורים שבהם, נגלה שפחות מעשרים אחוז מתושבי המדינה מאמינים שסיפורי התנ"ך נכתבו בהשראה אלוהית. שיעור הפונדמנטליסטים בקרב יהודי התפוצות נמוך לפחות באותה המידה ואולי אפילו אף יותר. 

 

יש להניח שהמסורתיים לא ישנו את התמונה בצורה משמעותית. אם אתה מאמין שהתנ"ך נכתב על ידי האל, רוח הנבואה או רוח הקודש וכל סיפוריו הם נכונים בצורה וודאית ומוחלטת עליך לחזור בתשובה מהר ככל האפשר ולהסתפח לזרם אורתודוקסי כלשהו לפני שאלוהים ישים לב לעובדה שאתה מפר לא רק את ההלכות הרבניות אלא, מן הסתם, גם את רוב רובן של המצוות שלו עצמו. אי אפשר להאמין שהאל ברא את העולם, יצר את התנינים הגדולים ונתן לבני ישראל את תורת קודשו ובה בעת להתעלם מכל תורותיו, חוקותיו ומצוותיו. אם אתה מאמין בנכונות סיפורי המקרא עליך גם להאמין באל הנוקם והנוטר שיעניש אותך על חטאיך ויכרות אותך מעל האדמה שהוא נתן לך. במילים אחרות, אם אינך שומר תורה ומצוות ואינך חושב שהאל יעניש אותך על חטאיך עליך גם לפקפק בכל הסיפורים שאתה מוצא בספר שבמקורו האלוהי אתה כנראה מזלזל.

האמונה הנוצרית בנכונותם המילולית של סיפורי המקרא

 

העולם הנוצרי מתחלק לשלושה זרמים: כ-52% הם קתולים, כ-11% אורתודוקסים וכ-37% פרוטסטנטים[י]. הזרמים הללו מתייחסים בצורה שונה לנכונות הסיפורים המקראיים: הכנסייה הקתולית טוענת שכתבי הקודש אמנם מבטאים את האמת המוחלטת של האל אבל אסור להבינם כלשונם ויש לפרשם אך רק לאור הוראות ומסורות הכנסייה. הגישה הכנסייתית נוסחה במפורש בוועידת הוותיקן השנייה[יא] והיא קובעת שהביבלייה (הברית הישנה והברית החדשה) היא אכן נקייה מכל טעות אבל זאת רק בהוראות ובסיפורים שנוגעים בגאולת הנפש, היינו בענייני אמונה ומוסר. את אמירותיה ההיסטוריות והמדעיות, לעומת זאת, יש להבין לעיתים כאלגוריות או כסיפורים שבאים להמחיש אמתות אלוהיות שלא ניתן להסביר בדרכים אחרות[יב]. בדומה לקתולים, גם האורתודוקסים[יג] שוללים את ההבנה הפשוטה של סיפורי המקרא ורואים בהם אלגוריות שמסתירות אמתות עמוקות אותן ניתן להסביר רק באמצעים ספרותיים.

כבר במאה השלישית, אב הכנסייה אוריגנס
[יד] (Origen) קבע שסיפורי המקרא הם הביטוי הנראה לעין של רבדי משמעות עמוקים ואין לראות בהם תיאור עובדתי של אירועים שהתרחשו בפועל. בעמוד 223 של ספרו, 'על העקרונות הראשונים', הוא כותב:

'בואו נבחן את פסקאות כתבי הקודש. האם יש בקרבכם בר דעת שיחשוב שנכון לומר שהיום הראשון, והשני, והשלישי, בהם מוזכרים גם הבוקר וגם הערב, התרחשו בלי שמש, ירח וכוכבים – ביום הראשון אפילו ללא שמים? ומי הוא הבור שמניח שהאל, כאילו היה גנן, שתל אילנות בגן ממזרח לעדן, ובכלל זה גם את עץ החיים, כלומר עץ גשמי ומוחשי כמו כל עץ אחר שכל מי שאוכל ממנו בשיניים אנושיות יזכה לחיים והאוכל מעץ אחר יזכה להכיר את הטוב והרע? אף אחד, לדעתי, אינו יכול לפקפק בכך שתיאור האל המהלך בגן עדן ואדם הראשון המתחבא מתחת לעץ הם מליצות שיר שמצביעות על קיומן של משמעויות מיסטיות שנוכל ללמוד מהטקסט.'[טו]


העמדה הרשמית של הכנסייה הקתולית ושל הכנסיות האורתודוקסיות קובעת, אם כן, שאין להבין את סיפורי המקרא על פי פשטם ואת משמעותם העמוקה ניתן למצוא רק במסורות הכנסייתיות. מאמינים שמודעים לדתם מאמצים את העמדה הרשמית של הכנסייה אבל אין להסיק מכך שכל הקתולים והאורתודוקסים שוללים את ההבנה הפשוטה של כתבי הקודש. חלקם, עקב חוסר ידע והבנה, ובהשפעת האוונגליסטים הפרוטסטנטים, חושבים שהאמונה דורשת מהם להבין את סיפורי המקרא כלשונם ולאמצם כפשטם. את הללו יש לצרף למניין הפונדמנטליסטים.

קשה להגיע לנתונים עולמיים אבל סקר גאלופ
[טז] שבדק את האמונה בארה"ב מצא ש-35% מהפרוטסטנטים, 21% מהקתולים ואפילו 7% מחסרי הדת מאמינים בנכונותם המילולית של כתבי הקודש (לעומת 12%, 19%, 68% בהתאמה שחושבים שמדובר בסיפורי אגדות גרידא). לפיכך, אם ברצוננו לחשב חסם עליון לשיעור הפונדמנטליסטים באוכלוסיית העולם[יז], עלינו להניח ש-35% מהפרוטסטנטים ו-21% מהקתולים והאורתודוקסים מאמינים בנכונותם המילולית של סיפורי המקרא.

 

כל הנוצרים מהווים 31.5% מהאנושות, מתוכם 37% הם פרוטסטנטים ומתוך אלו 35% הם פונדמנטליסטים ולכן רק 4.1% מאוכלוסיית העולם הם פרוטסטנטים פונדמנטליסטים. הקתולים והאורתודוקסים מהווים 63% מכלל הנוצרים ו-21% מהם טוענים שהם מאמינים בפשט סיפורי המקרא ולכן שני הזרמים הללו תורמים למניין הפונדמנטליסטים לא יותר מאשר כ-4.2%. 16% מבאי העולם מגדירים את עצמם כחסרי דת ומתוכם 7% מאמינים משום מה בנכונותם המוחלטת של סיפורי המקרא והללו תורמים עוד 1.2% לשיעור המאמינים בפשט המקראות. הפונדמנטליסטים היהודים תורמים למניין לכל היותר 0.2% נוספים ולכן מספר המאמינים בנכונותם המוחלטת של סיפורי המקרא אינו מגיע ל-10% מכלל האנושות. נגזר מכך שכ-90% מכל באי העולם שמאמצים סיפורים אחרים או שוללים את כל הסיפורים בכל כתבי הקודש גם יחד.

אף שגם הפונדמנטליסטים היהודים וגם הפונדמנטליסטים הנוצרים מאמינים שסיפורי התנ"ך מייצגים את ה'מציאות הריאלית' ההיסטורית, אין שום דמיון בין שתי מערכות האמונה. הנוצרים מאמינים שהאל נסוג מהברית הישנה שהוא כרת עם היהודים ובמקומה הוא בא בברית חדשה עם המאמינים במשיחיותו ואלוהותו של ישו. הם אמנם מקבלים את סיפורי המקרא כלשונם אבל הם מעניקים לסיפורים הללו פרשנויות נוצריות שרחוקות מהפרשנויות של החרדים כרחוק מזרח ממערב. מבחינתם, סיפורי המקרא מבשרים את בואו של בן האלוהים ויש לראותם כאירועים מקדימים[יח] שרומזים על  שעתיד להתרחש בחייו של ישו. התממשותם של הרמזים המקראיים מוכיחה לנוצרים שישו אכן היה בן האלוהים שנשלח לעולמם של התחתונים כדי להציל את האנושות ולכוונה לאמונה האמתית. במילים אחרות, הנוצרים מאמינים בנכונותם של סיפורי המקרא אבל מוצאים בהם משמעויות שיזעזעו כל יהודי שמאמין בנכונותן של המסורות הרבניות.

 

מה הפונדמנטליסטים בארה"ב בעצם יודעים?

 

סקר גאלופ שנערך בארה"ב בשנת 2017 מצא ש-47% מהאמריקאים חושבים שספרי הקודש (התנ"ך והברית החדשה) נכתבו ב'השראה אלוהית' אבל רק 24% חושבים שיש להבין את סיפורי התנ"ך כפשטם. לעומתם, 26% מהאמריקאים חושבים שספרי הקודש מכילים מעשיות, אגדות ועקרונות היסטוריים ומוסריים שהומצאו על ידי בני אדם. במילים אחרות, מספר הספקנים בארה"ב עולה על מספר הפונדמנטליסטים.

בפילוח לפי השכלה, הסקר מצא ש-31% מאלו שלא למדו לימודים גבוהים כלשהם מאמינים שכתבי הקודש נכתבו בהשראה אלוהית לעומת 13% מבעלי התארים האקדמיים שמאמינים במקורם האלוהי של הספרים הללו. מנגד, בקרב אלו שחושבים שסיפורי התנ"ך נכתבו על ידי בני אדם - 19% מעולם לא למדו לימודים גבוהים ו-36% הם בעלי תארים אקדמיים. משתמע מכך שככל שרמת ההשכלה עולה, האמונה במקורם האלוהי של סיפורי המקרא יורדת ורמת הספקנות גוברת.

את האמונה העיוורת של האמריקאים במהימנותם המוחלטת של הספרים הקדושים ניתן אולי להסביר בכך שרק 32% מהאמריקאים טוענים שהם קראו את כל, או רוב, התנ"ך והברית החדשה (בכללם 9% שקראו את הספרים הללו יותר מפעם אחת). מולם, 15% טוענים שהם קראו לפחות חצי מהחומר, 43% מודים שהם קראו רק כמה פסקאות או פסוקים ו-10% כלל לא קראו את התנ"ך ו/או הברית החדשה[יט]. האמריקאים רבים, אם כן, מאמינים בנכונותם המוחלטת של ספרים שאת תוכנם הם בקושי מכירים.

האתר הקונסרבטיבי 'The Federalist' פותח מאמר בציטטה 'אם האמריקאים היו נבחנים בתיאולוגיה, הסיכוי היחיד שלהם לעבור הוא אם אלוהים יעלה להם את הציונים בפקטור זהה' ומוסיף 'אנחנו האמריקאים לא רק בתחתית הכיתה שלנו, ... אנחנו בעצם מדינה של כופרים'. את הטענות הללו בעל המאמר מגבה במדגם של 3,000 נשאלים שרובם אמנם הגדירו את עצמם כ'נוצרים' אבל לא הבינו מושגי יסוד בנצרות ולא יכלו לענות נכון על שאלות תיאולוגיות בסיסיות ביותר[כ].  נראה, אם כן, שרוב הנוצרים במדינה הדתית ביותר בעולם המפותח אינם מכירים הן את עקרונות הדת שלהם והן את ממצאי המחקר והמדע המודרניים ואמונתם מתבססת אך ורק על סיסמאות שהם קלטו בצעירותם, עליהם הם מעולם לא טרחו לתת את הדעת.  


לאן הולכת האמונה בפשט סיפורי המקרא?

הנתונים שמלמדים על אמונה עיוורת שאינה מתבססת על ידע והבנה חשובים כשלעצמם אבל חשובה יותר היא המגמה. בארבעים השנים האחרונות שיעור הקתולים שמאמינים בנכונותם המוחלטת של ספרי הקודש צנח בשליש, מ-31% ל-21% ואפילו שיעורם של הפונדמנטליסטים הפרוטסטנטים ירד מ-46% ל-35%[כא]. מחוץ לארה"ב שיעורם של הפונדמנטליסטים באוכלוסייה הוא הרבה יותר נמוך וגם בקרבם ניתן למצוא קשת של דעות כך שמספרם של אלו שחושבים שהתנ"ך מתאר את האמת ההיסטורית הוא יחסית נמוך[כב].

השחיקה בפונדמנטליזם מקבילה לירידה המתמדת ברמת הדתיות. סקר של חדשות
ABC מראה שבשנת 2017 רק 36% מהבוגרים בארצות הברית הגדירו את עצמם כפרוטסטנטים כאשר ב-2003 הם היוו 50% מהאוכלוסייה. מספר חסרי הדת, לעומת זאת, קפץ בחמש עשרה השנים הללו מ-12% ל-21%[כג]. בשאר מדינות העולם המפותח הדתיות התדרדרה אף יותר[כד] ובמדינות רבות אין מספיק כמרים קתוליים מכהנים שמסוגלים לאייש את כל המשרות ולכן כומר אחד נאלץ לעיתים לשרת במקביל ארבע או חמש קהילות שונות[כה]. ההרשמה לסמינרים ומכללות דתיות נמצאת בירידה ומספר המבקרים הקבועים בכנסיות נמצא בשפל של כל הזמנים[כו].      

סיכום

 

את המסורות של החרדים מקבלים רק החרדים עצמם. למוסלמים הפונדמנטליסטים יש מסורות משלהם ששוללות את סיפורי המקרא ורוב הנוצרים חושבים שסיפורי המקרא לא בהכרח התרחשו בפועל ויש לראות בהם רק אלגוריות שמלמדות אמתות עמוקות. הפונדמנטליסטים שבהם מאמינים שהמקרא מתאר מאורעות שהתרחשו בפועל אבל אלו מנבאים ומסמלים את האירועים שיתרחשו בימיו של ישו. האתאיסטים, האגנוסטים, הספקנים ורוב החוקרים בעולם, ובכללם גם חוקרים חדורים באמונה דתית, מבטלים הן המסורות של החרדים והן את הראייה ההיסטורית שלהם.

 

מפזרי הסיסמאות חושבים שרוב האנושות רואה בסיפורי המקרא תיאורים של התרחשויות שאירעו בפועל אבל לרוב בני האדם אין את הידע וההבנה שיאפשרו להם לקבוע אם הסיפורים הללו כן או לא מתארים מציאות היסטורית כלשהי. רוב באי העולם ייכשלו אם הם ייבחנו על ההיסטוריה של עם ישראל ומן הסתם גם בבחינה שתבדוק את מידת הבנתם בתנ"ך ובסיפוריו. אם נוציא מהחשבון את חסרי ההשכלה ודלי ההבנה שמוכנים להגן בגופם על דעות שהם אינם מבינים נגלה שרוב רובם של הנוצרים והיהודים הגיעו כבר מזמן למסקנה שכתבי הקודש שלהם הועמסו במיתוסים, אגדות וסיפורי בדים והאמת ההיסטורית שבהם היא לגמרי אפסית, אם לא פחות מזה.

 

 

טעיתי, עיוותי, השמטתי, סילפתי, שכחתי, הולכתי שולל, לא הבנתי או לא הצגתי תמונה מלאה? במנגנון התגובות שבהמשך תוכלו להעיר על המאמר, לחשוף את טעויותיי ולהוסיף כל מידע שנראה לכם חשוב או רלוונטי. אינכם חייבים להזדהות בשמכם האמתי אבל עליכם לספק כתובת מייל תקינה. את ההשמצות אבקש לשלוח לדף התגובות הכלליות. דעותיכם חשובות לי אז אנא הגיבו למאמר, דרגו אותו ועשו לייק לדף האתר בפייסבוק.

 [א]            
ראו הערך 'פונדמנטליזם' בויקיפדיה וליתר הרחבה את הערך 'Christian fundamentalism' בוקיפדיה באנגלית

[ב]            

ראו הערך 'חדש אסור מהתורה' בויקיפדיה

[ג]            

הפונדמנטליזם היהודי החל להתפתח כמאה שנה לפני הפונדמנטליזם הפרוטסטנטי כתגובה לאמנציפציה ולתנועת ההשכלה. המייצגים הבולטים של התנועה הזאת הם החרדים. ראו הערך 'יהדות חרדית' בויקיפדיה.  

[ד]            

ראו המאמר 'How Many Atheists Are There?' באתר 'Psychology Today' שמסתמך על 'The Oxford Handbook of Atheism'.

[ה]            

בצורה מוזרה ביותר לא כל חסרי הדת שוללים את נכונותם של סיפורי המקרא. סקר שנערך בארה"ב גילה ש-7% מחסרי הדת מאמינים שסיפורי המקרא התרחשו בפועל, כלומר, כאחוז אחד מבאי העולם הם גם סקפטים דתיים וגם מאמינים בפשט הכתובים. זה לא כל כך הגיוני אבל מי אנחנו שנתווכח עם ממצאים מחקריים ואמונות אנושיות.

[ו]             

ראו המאמר 'The Global Religious Landscape' באתר של 'Pew Research Center'

[ז]             

ראו הערך 'חניף' בויקיפדיה

[ח]            

ראו ספרים דוגמת:


Judaism and the Koran, Abraham I. Katsh, A. S. Barnes and Company Inc., N.Y, 1962

What the Koran Really Says, Ibn Warraq, Prometheus Books, N.Y, 2002

The Complete Infidel's Guide to the Koran, Robert Spencer, Regnery Publishing, Inc., Washington D.C, 2001

וראו הערך 'קוראן' בויקיפדיה

[ט]            

יהודים, נוצרים וחסרי דת שמשום מה מאמינים בנכונות סיפורי המקרא.

[י]             

ראו הערך 'List of Christian denominations by number of members' בויקיפדיה האנגלית

[יא]           

ראו הערך 'ועידת הוותיקן השנייה' בויקיפדיה

[יב]           

ראו הערך ' Dei verbum' בויקיפדיה האנגלית

[יג]            

ראו הערך 'נצרות אורתודוקסית' בויקיפדיה

[יד]           

ראו הערך 'אוריגנס' בויקיפדיה

[טו]           

הקישו כאן לקבלת הספר באנגלית

[טז]           

ראו הסקר 'Record Few Americans Believe Bible Is Literal Word of God'

[יז]            

ארה"ב היא המדינה הדתית ביותר בעולם המפותח ולכן שיעורי הנוצרים הפונדמנטליסטים בשאר מדינות העולם הם בהכרח נמוכים יותר משיעורם בארצות הברית. בעולם השלישי קיימות אמנם מדינות בהם יש שיעור גבוה של מאמינים, וייתכן אפילו של מאמינים פונדמנטליסטים, אבל רובן הן מדינות מוסלמיות שתושביהם ממילא אינן נכללים במניין המאמינים בנכונותם המילולית של סיפורי המקרא. משקלם של הפונדמנטליסטים באירופה נמוך מהותית ממשקלם בארה"ב וספר המאמינים שם נמצא בצניחה מתמדת.

[יח]           

ראו הערך 'Typology (theology)' בויקיפדיה באנגלית והמאמר בעברית 'פרפיגורציה – הדמויות בחייו של ישו'

[יט]           

ראו מחקר שפורסם באתר הפרוטסטנטי 'LifeWay Research'

[כ]            

ראו הכתבה 'Survey Finds Most American Christians Are Actually Heretics'

הממצאים הללו מצטלבים יפה עם הניסיון שצברתי מאלפי תגובות באתר ובפייסבוק בהן הצעירים של ימינו שבים ומפגינים את חוסר הבנתם המשווע בכל הקשור לדת היהודית ולעקרונותיה. בולטת במיוחד תגובתו של בחור בשם יהודה קעטבי שתרם את חלקו למתקפה שה'צל' ערך עלי בכתבו 'רשע מרושע שונא ישראל אם הוא לא רוצה לקיים את היהדות לפחות שלא יפריע לאלה שכן רוצים ומבינים מה זה תפילין!!! אני כאדם חילוני מניח כל יום תפילין ומבין מה משמעותן!!!!!!!'. הבחור הזה, בדומה לאלפי המגיבים האחרים לאותו פוסט, אינו מבין שהוא לא מבין דבר ביהדות וכחלק מהעדר הוא נלחם על כבודה של דת בה אין לו ולו מושג קלוש ביותר.  ראו את
'התגובות לפוסט של הצל – דף שני'. מומלץ לעבור ברפרוף גם על הדף הראשון והשלישי. האירוע כולו מתואר במאמר 'כך נראית ישראל של היום'

[כא]           

ראו הסקר 'Record Few Americans Believe Bible Is Literal Word of God'

[כב]           

ראו, למשל, את הכתבה 'How Many Christian Fundamentalists Are There in the UK?' על פיה בבריטניה פחות מ-2% מהאוכלוסייה הם אוונגליסטים (פרוטסטנטים פונדמנטליסטים) ולא יותר מ-22% מאמינים שהעולם נברא בששה ימים. 

[כג]

ראו את הכתבה ' Protestants decline, more have no religion in a sharply shifting religious landscape (POLL)'

[כד]           

ראו הערך 'Importance of religion by country' בויקיפדיה באנגלית

[כה]

ראו הערך 'Priest shortage in the Catholic Church' בויקיפדיה באנגלית

[כו]           

ראו המאמר'Christianity as default is gone': the rise of a non-Christian Europe

נקרא 4663 פעמים
למאמר הבא ולקודם: « ההימור של פסקל

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

2 תגובות

 • קישור לתגובה ראשון, 28 פברואר 2021 11:17 הוסף ע״י עדי אביר

  גרי,

  בהחלט אבל נראה לי שספר איוב הוא רק עצם שהרבנים זרקו לנו במטרה להסיט את תשומת ליבנו מהעובדה שכל סיפורי התורה והנביאים הראשונים לא היו ולא נבראו והם, במקרה הטוב, רק משלים ובמקרה היותר סביר - מיתוסים, סיפורי עמים וסתם יצירות ספרותיות דמיוניות: העולם לא נברא בששה ימים; אף מבול לא כיסה את פני כל הארץ; הלשונות האנושיות התפתחו במהלך עשרות אלפי שנים ואף אל לא בלל אותם; האבות לא היו ולא נבראו ובני יעקc הדמיוני מעולם לא ירדו למצרים, לא יצאו ממנה, לא נדדו במדבר ארבעים שנה ולא קיבלו שום תורה למרגלות הר סיני; הכיבוש האלים הוא מיתוס; הממלכה המאוחדת היא המצאה ןאף מלך ישראלי לא שלט מנהר מצריים ועד נהר הפרת. כל הסיפורים הללו הומצאו ועובדו דורות רבים לאחר הזמן בו הם היו אמורים להתרחש ואין שום עדות היסטורית לנכונותם.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שבת, 27 פברואר 2021 19:25 הוסף ע״י גרי רשף

  חז"ל פסקו שאיוב לא היה ולא נברא רק משל היה.
  אם חז"ל מאשרים שלא כל המסופר בתנך באמת קרה, מי אנו שנהרהר אחריהם?

התגובות האחרונות