Print this page
חמישי, 03 אוקטובר 2013 20:53

אתגר האתגרים

דרג מאמר זה
(8 מדרגים)
אני מציב לכל המבקרים המאמינים, חרדים, דתיים ומסורתיים כאחד, אתגר שלכאורה אין פשוט ממנו:
 
 
הראו לי אמירה תורנית שלא אצליח להפריך
 
 
גם כללי האתגר הם פשוטים והוגנים:
 
1.
ניתן להביא כל אמירה, היינו משפט או קטע, מכל ספר בארון הספרים היהודי: מהתנ"ך, התלמודים, המדרשים, הפרשנים, הראשונים, האחרונים, המקובלים, רבני דורנו ואפילו ספרים שנכתבו על ידי פרופסורים בבר אילן.
 
2.
עובדות היסטוריות לא תחשבנה כאמירות תורניות.
  
3.
אין לסתור את ההפרכה שלי אמצעות האמונה בלבד. לדוגמה:
 
 
המאתגר:
את האמירה התורנית 'אסור לאכול בשר חזיר' לא ניתן להפריך.
 
אני:
'מותר לאכול בשר חזיר'. הנה הפרכתי את האמירה.
 
המגיב:
אבל בתורה כתוב שבשר חזיר אסור באכילה.
 
אני:
מי שכתב את התורה המציא את האיסור הזה.
 
המגיב:
התורה ניתנה על ידי אלוהים ולכן כל מה שכתוב בה הוא אמת.
 
אני:
זאת האמונה שלך. אני מחזיק באמונה אחרת ואינך רשאי לסתור את ההפרכה שלי באמצעות האמונה שלך.
 
אני כמובן אשמח להתעמת עם כל מי שחושב שהוא מסוגל לרדת לשורשים ולהוכיח שאלוהים קיים ושהוא מקור התורה שבכתב והתורה שבעל פה כך שכל האמירות התורניות הן בהכרח נכונות. כמובן שגם פה ארצה שההוכחות לא תסתמכנה על האמונה בלבד.
 
אני מאמין שבגלל הנאמנות למקורות מוקדמים, ובמיוחד לחכמי התלמוד, הדת היהודית אינה מצליחה להתנתק מכל הטעויות והשקרים שהוטמעו בה בתקופות הרבה פחות נאורות ולכן לא ניתן למצוא בה ולו אמירה אחת שעולה בקנה אחד עם המדע, המחקר המודרני, תכתיבי ההיגיון ואפילו ניסיון החיים היומיומי. האם מישהו מסוגל להוכיח שאני טועה ולהראות לי אמירה תורנית שהיא נכונה בזכות עצמה, ללא תלות באמונה באל או בנכונות תורתו?
נקרא 10345 פעמים

145 תגובות