Skip to content

1VSDAT

שלישי, 14 אוגוסט 2018 14:50

בר קפרא ותלמידיו המסכנים

חכמינו זכרונם לברכה רצו לטעת את התחושה שכל פגיעה בכבודם תיענש בחומרה חסרת כל פרופורציה ולכן הם העמיסו את אגדותיהם בסיפורי זוועה שמתארים את הגורל המר שעתיד לפקוד את אלו שאינם מקפידים לנהוג לפי הנורמות שהרבנים פיתחו לצרכיהם. בסיפור על שני התלמידים שהיו יושבים לפני בר קפרא הקופירייטרים התלמודיים חצו את גבולות הטעם הטוב וחשפו בפנינו מה באמת עומד ברקעם של תשדירי הפרסומת שהרבנים הפיצו בעבר וממשיכים להפיץ גם בימינו ובמימונינו.  

בסיפור קטן וחמוד בו אליהו הנביא מתרץ את איחורו בצורך להכין לתפילה את שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הרבנים הצליחו לשלב לפחות שמונה מסרים סמויים שמטביעים בתודעת הקורא את הצורך ללכת בדרכם ולהקפיד למלא אחר כל מצוותיהם.
 
 

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים