Skip to content

1VSDAT

Displaying items by tag: רבי יהודה הנשיא
שלישי, 14 אוגוסט 2018 14:50

בר קפרא ותלמידיו המסכנים

חכמינו זכרונם לברכה רצו לטעת את התחושה שכל פגיעה בכבודם תיענש בחומרה חסרת כל פרופורציה ולכן הם העמיסו את אגדותיהם בסיפורי זוועה שמתארים את הגורל המר שעתיד לפקוד את אלו שאינם מקפידים לנהוג לפי הנורמות שהרבנים פיתחו לצרכיהם. בסיפור על שני התלמידים שהיו יושבים לפני בר קפרא הקופירייטרים התלמודיים חצו את גבולות הטעם הטוב וחשפו בפנינו מה באמת עומד ברקעם של תשדירי הפרסומת שהרבנים הפיצו בעבר וממשיכים להפיץ גם בימינו ובמימונינו.  

בסיפור קטן וחמוד בו אליהו הנביא מתרץ את איחורו בצורך להכין לתפילה את שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הרבנים הצליחו לשלב לפחות שמונה מסרים סמויים שמטביעים בתודעת הקורא את הצורך ללכת בדרכם ולהקפיד למלא אחר כל מצוותיהם.
 
 
חמישי, 28 יולי 2011 10:37

דוד המלך לא חטא

האם יעלה על הדעת שחוליגן אלים שמעולם לא ויתר על אף פשע נתעב יכול לצאת זכאי בבית דינם של הרבנים? כמובן! האם יעלה על הדעת שלא? דוד, שלימים הפך למודל של צדיקות מופתית לבטח לא היה מסוגל לבצע את כל הפשעים המיוחסים לו ולכן אל לנו להתפלא אם מתוככי ישיבתו של רבי יוחנן עלתה ובקעה הקריאה 'כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה'. אכן, רק התמימים יכולים להתפס לטעות ולחשוב שהרבנים בלהטוטיהם יתקשו להלבין את עוונותיו של אחד מגדולי החוטאים של כל הזמנים. המנוסים כבר מבינים שעדיין לא נולד האתגר שיצליח לחמוק דרך מסננת הדרש הרבני.  
 
 
פורסם ב דוד הנערץ

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים