Skip to content

1VSDAT

שני, 23 יולי 2018 13:08

ניכוס האמת והתרת השקר

הרבנים האמינו שהאמת האחת, היחידה, הנצחית והמושלמת ניתנה רק להם ולכן הם עשו בה כבתוך שלהם וכפו עליה לשרת את צרכיהם. עם זאת, האמת והיעדים הרבניים לא תמיד הלכו יד ביד והרבנים שהצליחו לסחוט מהפסוקים את המדרשים ששרתו את מטרותיהם לא ממש התאמצו לאתר פסוקים שישרתו גם את האמת. אדרבה, בהרבה מקרים מדרשיהם אפילו הצליחו לתרץ ולהכשיר את השקר שעד מהרה הפך לכלי חשוב בארסנל הרבני.

חמישי, 29 דצמבר 2011 09:34

שמעון בן שטח וינאי המלך

רבי שמעון בן שטח הסתיר מינאי המלך את התמונה השלמה ועל ידי כך הוא גרם לו לשאת בכל העלות שהייתה אמורה להתחלק בין שניהם. תירוצו מצביע על מוסר ההשכל הרבני: חכמתם של הרבנים שקולה לעוצמתם של המלכים וכל מה שהמלכים מצליחים להשיג באמצעות עושרם וכוחם הרבנים מסוגלים להשיג בעזרת חכמתם. הפסוקים, כמובן, אינם יכולים שלא לגבות את היומרה הרבנית. 
 
 
חמישי, 21 אוקטובר 2010 11:43

רבי שמעון בן שטח וינאי המלך

לרבנים לא היה שום דבר נגד האמת והם כנראה השתמשו בה כל אימת שהשקר לא שירת את צרכיהם בצורה טובה יותר. גם רבי שמעון בן שטח לבטח היה חושף בפני ינאי המלך את כל האמת אם הוא רק היה משוכנע שהאמת לא תפריע למלך למלא את בקשתו.   
 
 

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים