Skip to content

1VSDAT

חוקי אביר
שלישי, 19 נובמבר 2013 20:05

חוק אביר השמיני

 
 חוק אביר השמיני
 
 
 
                           לכל אל רבני קיים אל תיאורטי גדול יותר ומושלם יותר
 
 
פורסם ב חוקי אביר
ראשון, 27 אוקטובר 2013 13:34

חוק אביר השביעי

 
 חוק אביר השביעי
 
 
 
                                           לא קיימת מציאות על-טבעית
 
 
פורסם ב חוקי אביר
שישי, 25 אוקטובר 2013 16:51

חוק אביר השישי

 
 
 חוק אביר השישי
 
 
 
                          מסורות שעוברות בעל פה משתנות מעצמן במהלך הזמן.
 
 
פורסם ב חוקי אביר
חמישי, 17 אוקטובר 2013 15:21

חוק אביר החמישי

 
 חוק אביר החמישי
 
 
 
                     בתנ"ך ובספרות הרבנית הקדומה האל הוא תמיד גשמי ומוחשי.
 
 
פורסם ב חוקי אביר
ראשון, 13 אוקטובר 2013 15:20

חוק אביר הרביעי

 
 חוק אביר הרביעי
 
 
 
           בתנ"ך ובספרות הרבנית הקדומה ניתן למצוא משלים אך לא אלגוריות.
 
 
פורסם ב חוקי אביר
ראשון, 06 אוקטובר 2013 18:20

חוק אביר הראשון

 
 חוק אביר הראשון
 
 
 
       לכל אמירה תורנית קיימת אמירה סותרת בעלת מטען אמת שווה או גבוהה יותר.
 
 
פורסם ב חוקי אביר

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים