Skip to content

1VSDAT

המיתוסים הבסיסיים
המיתוסים הבסיסיים
עמוק בבסיסה של הדת הרבנית חבויים מספר מיתוסים בסיסיים שמקרינים על השקפת עולמם של כל המאמינים. המיתוסים הללו גורמים לרבנים ולשפוטיהם להרגיש שהאמת האחת והיחידה, הנצחית, המוחלטת, המלאה והמושלמת נמצאת אך ורק בידיהם האמונות ולכן הם חשובים יותר, טובים יותר, טהורים יותר וצודקים יותר מכל שאר באי העולם וממילא מגיעות להם טובות הנאה מיוחדות וזכויות יתר ייחודיות. עם זאת, עיניים אובייקטיביות יגלו שהטענות של הדתיים המקצועיים ונאמניהם תמיד נשענות על משאלות לב, אחיזות עיניים וסילופים היסטוריים וכל קשר בינם לבין המציאות הריאלית הוא לכל היותר מקרי בלבד.

תת קטגוריות..............................................................................................................................

ניכוס האמת והתרת השקר

ניכוס האמת והתרת השקר

כיוון שהאמת האחת, היחידה, הנצחית והמושלמת ניתנה אך רק לרבנים הם עשו בה כבתוך שלהם וכפו עליה לשרת את צרכיהם. עם זאת, האמת והיעדים הרבניים לא תמיד הלכו יד ביד והרבנים שהצליחו לסחוט מהפסוקים את המדרשים ששרתו את מטרותיהם לא ממש התאמצו לאתר פסוקים שישרתו גם את האמת. אדרבה, בהרבה מקרים מדרשיהם אפילו הצליחו לתרץ ולהכשיר את השקרים שעד מהיר הפכו לכלי חושב בארסנל הרבני.
קרא עוד...
תנורו של עכנאי

תנורו של עכנאי

המחלוקת התמימה לגבי טהרתו של תנור החוליות המכונה 'תנורו של עכנאי' הינה הסיפור המכונן של הגילדה הרבנית ובו היא הטמיעה את מיטב מסריה העיקריים: הסמכויות התורניות הופקדו אך ורק בידיהם של הרבנים, האל ויתר על כל זכויותיו בתורתו ועל האפשרות לתקשר ישירות עם בני עמו, רק לרבנים ניתנה הסמכות לפרש את התורה ולדרוש ממנה הוראות חדשות (מכאן שתוקף דבריהם משתווה ואף עולה על תוקף דבריו של האל), האל עומד מאחורי כל היומרות הרבניות והוא מקבל על עצמו להשמע לכל תכתיביהם ולגבות את כל תביעותיהם, הרבנים הם ענקי עולם ואפילו האל מבטל את עצמו בפניהם (ואם כך נוהגת הגבורה מי אנו שנסתפק בפחות), הרבנים מסוגלים להפעיל את האל ולגרום לו למלא את מבוקשם ולכן אוי לאדם שמרגיז את הרבנים וכולנו חייבים לשמוע בקולם ולמלא אחר כל מצוותיהם.

 

קרא עוד...
ההנותאיזם היהודי

ההנותאיזם היהודי

העם היהודי טוען בגאוה שאבותיו היו המונותאיסטים הראשונים. לרועץ עומדים לו פסוקי תנ"ך רבים שמוכיחים, פעם אחר פעם, שאבותינו אכן האמינו שיהוה הוא האל היחיד של עם ישראל אך זאת מבלי לפסול את האפשרות שלעמים אחרים יש אלים אחרים. אמונה זאת נקראת 'הנותאיזם' והיא רווחה בעם ישראל לפחות עד לימי המלך יאשיהו שהעניק לכוהני המקדש הירושלמי מונופול מלכותי וטבח את כל מתחריהם.
קרא עוד...

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים