Skip to content

1VSDAT

Open menu
שישי, 06 אוגוסט 2010 14:57

סיכום

דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
מתוך דפי התלמודים והמדרשים צפה ועולה דמותם של רבנים חמורי סבר ומלאי חשיבות עצמית שהקדישו את זמנם לנסיונות חסרי תוחלת למצא סינתזה מתקבלת על הדעת שתפשר בין מסורות קדומות, פסוקים סתומים ורסיסי תורות מדעיות.
 
אל לנו לקנא ברבנינו הקדומים שמצאו עצמם ניצבים בפני אותן הבעיות שמייסרות עתה את רבני דורנו. מצד אחד הם ירשו אוצר בלום של אמונות לא אקטואליות שזכו להתקדש בכתובים ובמסורת האבות ומצד שני הם נחשפו להדיהן של תורות מודרניות, דוגמת אלו שנבטו בקרקעה הפוריה של יוון וצמחו בחממות האינטלקטואליות של הערים ההלניסטיות בכלל ושל אלכסנדריה השכנה בפרט.
 
דבקות עיוורת במסורת הקדומה היתה ממיטה על רבנינו את קיטונות הבוז שהעולם המודרני שומר לריאקציונרים חשוכי עיניים בעוד שהיצמדות יתרה לתורות המודרניות היתה מעוררת שאלות קשות בקשר לתקפותה של התורה האלוהית וגורמת לזעזועים לא נעימים באושיות המשטר הרבני. הרבנים, כדרכם, לא איבדו את עשתונותיהם ובעזרת להטטנות דרשנית מחד והתעלמות מכוונת מאידך הם הצליחו לסחוט מהפסוקים את היקום העגול והרקיעים המרובים שנדרשו בכדי לבסס את הטענה שתורתנו קודמת ועדיפה על תורתם ושכל דבר שהיוונים גילו בהגיונם אנו כבר למדנו מפענוח הסודות שהאל בחסדיו שיבץ בתורתו הקדושה והנצחית.
נקרא 44336 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

חמש מאות המאמרים הנקראים ביותר