Skip to content

1VSDAT

Open menu
חמש מאות המאמרים הנקראים ביותר
רשימה זאת מציגה את חמש מאות המאמרים הנצפים ביותר באתר, ממויינים על פי מספר המבקרים שביקרו בכל מאמר. הרשימה אינה כוללת מאמרים בבלוגים שאינם מתעדכנים אף שגם שם ניתן למצוא מאמרים רבים שזכו לאלפי, ולעיתים אף לעשרות אלפי צפיות. הבלוגים שהפסיקו להתעדכן הם:

מהאתרים החרדים

חמש מאות המאמרים הנקראים ביותר