Skip to content

1VSDAT

Open menu
תיאור הפרק "דיונים חיצוניים":
 
 
פרק זה יכיל התכתבויות מעניינות שיזמו אנשים שקראו את המאמרים שבבלוג.
רוב ההתכתבויות הללו התחילו כתוצאה מפרסום המאמרים בעלון רמות השבים.
חלקן התקיימו מעל דפי העלון וחלקן באימייל.
 
במקרים בהם מופיעים שמות השותפים להתכתבות, אזכור שמם נעשה בהסכמתם.