Skip to content

1VSDAT

Open menu
תיאור הפרק "עגלה ישראלית":

 
המאמרים בפרק זה עוסקים בשאלות פילוסופיות הקשורות למהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.