Skip to content

1VSDAT

Open menu
תיאור הפרק "השגחה עליונה":
 
אחד הטיעונים שיוצא לי להיתקל בהם במהלך וויכוחי בנושאי דת הוא שעדיף לקדם את האמונה באלוהים, גם אם אינה נכונה, מפני שכדאי שאנשים יחששו מאותו כוח עליון שצופה בהם מלמעלה ושמפניו אינם יכולים להסתיר את עבירותיהם.
 
באופן כללי, אינני מקבל את הגישה של שקר לצרכי עידוד התנהגות טובה, אבל כאשר אפשר לעודד התנהגות טובה על ידי אמירת אמת – אז אין סיבה שלא לעשות זאת.
 
הטכנולוגיה מזמנת לנו דרכים רבות שמאפשרות לנו לעודד התנהגות טובה.
 
חלקן – כמו המאגר הביומטרי המתוכנן, עלולות להיתפס בידי הציבור כחדירה מוגזמת לפרטיות.
 
חלקן האחר, נראה לי שיהיה מקובל על כל בר דעת.
 
המאמרים בפרק זה הבא יתארו/יציעו טכנולוגיות משתי הקטגוריות.
 
פרק זה, כמו הבלוג בכללותו, נועד בין השאר לחדש לקורא דברים שלא היה מודע אליהם. לכן אכלול בו בעיקר פתרונות טכנולוגיים שעדיין לא יושמו. טכנולוגיות מוכרות, כמו "כיפת ברזל" (אף שאנשים מסוימים זוקפים את הנפלאות שהיא מחוללת, לאלוהים ושולחים את ילדיהם ללמוד להתפלל במקום ללמוד לפתח מערכות כדוגמתה) לא תתוארנה בו.
 
למעשה, עוסק הפרק במיכון תפקודו של אלוהים באינטראקציה שבין האדם למקום ולכן כיניתי אותו בשם "השגחה עליונה". אפשר היה גם להשתמש בשם "דאוס אקס מכינה" למרות שלא מדובר בתיאטרון (שהרי "כל העולם במה").