Skip to content

1VSDAT

Open menu
פסוקים תנ"כיים
פסוקים תנ"כיים
במדור זה ניתן למצוא את הפסוקים המפורשים שהוזכרו בחלק מהמאמרים.
דרג מאמר זה
(3 מדרגים)
הברכות להולכים בדרך הישר הכוהנית והקללות לסוטים ממנה כמפורט בפרק כח של ספר דברים.
 
 
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
הפסוקים במאמר זה נלקחו מספרי התורה והנביאים והם ממחישים היטב את הקוסמולוגיה התנ"כית שמרכיביה העיקריים הינם: עולם תחום מכל עבריו, ארץ שטוחה שעומדת על עמודים, רקיע קשיח שפאותיו נושקים לארץ השטוחה, גרמי שמים קטנים שמהלכים על פני הרקיע, חלונות ברקיע דרכם מוזרמים המים שמעל הרקיע אל הארץ השטוחה, מי התהומות שמתחת לארץ השטוחה, ארץ המתים הנמצאת בתוך מי התהומות, שמי השמים שמשמשים כגגו של העולם כולו ומשכנו של האל הממוקם מעל לרקיע הקשיח ומתחת לשמי השמים. תיאור מפורט יותר של תמונת העולם התנ"כית ניתן למצוא בפרק 'הקוסמולוגיה התנ"כית'.

התגובות האחרונות