Skip to content

1VSDAT

הרמבם

רוקמי המיתולוגיה הרבנית טוענים שהדת היא נצחית ויציבה בעוד שהמדע משנה את אמיתותיו חדשות לבקרים. המציאות מראה אחרת ומי שבאמת יבדוק את הנושא יגלה שהדת היהודית היא זאת שכל הזמן משנה את אמונותיה בתגובה להתפתחויות המדעיות, מחקריות ורעיוניות של ה'מודרנה'. במאמר זה אני מציג, בסדר כרונולוגי, 44 פירושים רבניים לפסוק מקראי אחד ומראה שהפרשנים תמיד התאמצו לפרש את פסוקי התנ"ך לאור תכתיבי ה'מודרנה' המשתנה. לעזרתי באים סמכויות גדולות דוגמת רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן, ריש לקיש, הרמב"ם, רבי יצחק אברבנאל, המלבי"ם והרב זמיר כהן שמוכיחים שהקידמה היא זאת שגוררת אחריה את הדת והיהדות היא זאת שתמיד ממהרת ליישר קו עם המודרנה.

פורסם ב המדע והדת
בארבעת הפרקים הראשונים של 'ספר המדע' שפותח את יצירתו ההלכתית הגדולה 'משנה תורה'[א], או בשמה האלטרנטיבי 'היד החזקה', הרמב"ם פורש את תורת האלוהות שלו, אותה הוא מקשר עם התורה האריסטוטלית שבאותה עת נחשבה לתורה המדעית ה'מודרנית' ביותר וממילא גם הנכונה ביותר.
פורסם ב כתבי הרמב"ם

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים