Skip to content

1VSDAT

Open menu
רביעי, 07 מאי 2014 22:55

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם אומצה על ידי האסיפה הכללית של האומות המאוחדות בתאריך 10  בדצמבר 1948. האסיפה הכללית גם קראה לכל הארצות החברות לפרסם את הטקסט של ההצהרה ולגרום להפצתה ולהוראתה בבתי-ספר ובמוסדות חינוך.
 
מבוא
 
היות והכרה של הכבוד הטבוע ושל הזכויות השוות והבלתי ניתנות להפרה של כל החברים במשפחת האדם הוא הבסיס לחופש, צדק ושלום בעולם,
היות והתעלמות ובוז לזכויות האדם נשאו תוצאות של פעולות ברבריות שזעזעו את מצפון המין האנושי, וההופעה של עולם שבו בני אנוש ייהנו מחופש דיבור ואמונה וחופש מפחד ורצון הוכרז כשאיפה הגבוהה ביותר של האנשים הפשוטים,
היות וזה חיוני, אם אדם לא אמור להיות נאלץ לפנות, כמפלט אחרון, למרד נגד עריצות ודיכוי, שזכויות האדם צריכות להיות מוגנות על-ידי שלטון החוק,
היות וזה חיוני לקדם את ההתפתחות של יחסים ידידותיים בין עמים,
היות ובני האדם של האומות המאוחדות אישרו מחדש בכתב-הזכויות את אמונתם בזכויות אדם יסודיות, בכבוד והערך של בן האנוש ובזכויות השוות של גברים ונשים והחליטו לקדם קידום חברתי ותקנים טובים יותר של חיים בחופש גדול יותר,
היות ומדינות בעלות חברות התחייבו להשיג, בשיתוף עם האומות המאוחדות, את הקידום של כבוד כלל עולמי ושל שמירה על זכויות האדם וחירות יסוד,
היות והבנה הדדית של הזכויות האלו ושל חרויות היא בעלת החשיבות הרבה ביותר לשם מימוש מלא של ההתחייבות הזאת,
היות ולפיכך, האסיפה הכללית, מכריזה על ההצהרה הכלל עולמית הזאת של זכויות האדם כתקן משותף של השגה לכל העמים והמדינות, לתכלית שכל יחיד וכל חלק של החברה, בשומרו על ההצהרה הזאת ללא הפסק במוחו, ישאף על-ידי חינוך והוראה לקדם את כיבוד הזכויות האלו והחירויות ועל-ידי אמצעים מתקדמים, לאומיים ובינלאומיים, להבטיח את ההכרה והשמירה האפקטיבית והכלל עולמית, גם בין האומות החברות עצמן ובין העמים של תחומים הנמצאים תחת שיפוטם.
 
סעיף 1
 
כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים במעמד ובזכויותיהם. הם התברכו בהגיון ומצפון ועליהם להתנהג אחד אל השני ברוח של אחווה.
 
סעיף 2
 
כל אחד זכאי לכל הזכויות והחרויות המפורסמות בהצהרה זו, ללא הבדל משום סוג, כמו גזע, צבע, מין, שפה, דת, דיעה פוליטית או אחרת, מקור לאומי או חברתי, רכוש, מוצא או מעמד אחר.
 
יתר על כן, שום הבדל לא ייעשה על הבסיס של המעמד הפוליטי, שיפוטי או בינלאומי של הארץ או התחום שאליו משתייך אדם, באם היא עצמאית, מונופול, לא תחת ממשל עצמאי, או תחת כל הגבלה אחרת של ריבונות.
 
סעיף 3
 
לכל אדם הזכות לחיים, חופש ובטחון אישי.
 
סעיף 4
 
אף אחד לא יוחזק כעבד או כמשועבד; עבדות והסחר בעבדים ייאסר בכל צורה שהיא.
 
סעיף 5
 
אף אחד לא יהיה נתון לעינויים או לטיפול או עונש לא אנושי או משפיל.
 
סעיף 6
 
לכל אדם הזכות בפני החוק להכרה בו כאדם בכל מקום.
 
סעיף 7
 
כולם שווים בפני החוק וזכאים ללא כל הפליה להגנה שווה של החוק. כולם זכאים להגנה שווה בפני כל הפליה המפרה את ההצהרה הזאת ובפני כל הסתה להפליה כזאת.
 
סעיף 8
 
לכל אדם הזכות לסעד יעיל על-ידי בתי הדין הלאומיים על פעולות שמפרות את הזכויות היסודיות המובטחות לו על-ידי החוקה או על-ידי החוק.
 
סעיף 9
 
אף אחד לא יהיה נתון למאסר שרירותי, מעצר או גלות.
 
סעיף 10
 
כל אחד זכאי לשוויון מלא לשימוע הוגן וציבורי על-ידי בית-דין עצמאי ולא משוחד, תוך החלטה נחושה לגבי הזכויות והחובות שלו ולגבי כל האשמה פלילית נגדו.
 
סעיף 11
 
1.
לכל אחד הנאשם בעבירה בעלת ענישה ישנה הזכות להחשב זכאי עד שיוכח אשם בהתאם לחוק בבית הדין הציבורי שבו יובטח כל הדרוש להגנתו.
 
2.
אף אחד לא יוחזק כאשם בכל עבירה בעלת ענישה בגלל כל פעולה או מחדל שלא יצרה עבירה בעלת ענישה, תחת חוק לאומי או בינלאומי, בזמן שבו בוצעה. כמו כן, לא יוטל עונש כבד יותר מהעונש שהיה מיושם בזמן שבו בוצעה העבירה בעלת הענישה.
 
סעיף 12
 
אף אחד לא יהיה נתון להתערבות שרירותית בפרטיותו, משפחתו, ביתו או תכתובתו, ולא להתקפות על כבודו ושמו הטוב. לכל אחד הזכות להגנה של החוק מפני התערבויות או התקפות כאלו.
 
סעיף 13
 
1.
לכל אדם הזכות לחופש תנועה ומגורים בגבולות של כל מדינה.
 
2.
לכל אדם הזכות לעזוב כל מדינה, כולל מדינתו שלו, ולחזור למדינתו.
 
סעיף 14
 
1.
לכל אדם הזכות לחפש וליהנות בארצות אחרות ממקלט נגד רדיפות.
 
2.
אין לפנות לזכות זו במקרה של תביעה הנובעת בכנות מפשעים לא-פוליטיים או ממעשים המנוגדים למטרות והעקרונות של האומות המאוחדות.
 
סעיף 15
 
1.
לכל אדם הזכות ללאומיות.
 
2.
אף אחד לא יקופח באופן שרירותי מלאומיותו ולא יתכחשו לזכותו לשנות את לאומיותו.
 
סעיף 16
 
1.
לגברים ונשים מכל גיל, ללא הגבלה כלשהי בגלל גזע, לאום או דת, הזכות להינשא ולהקים משפחה. הם זכאים לזכויות שוות בכל הנוגע לנישואין, במשך הנישואין ובזמן פירוקם.
 
2.
נישואין יתקיימו רק עם ההסכמה החופשית והמלאה של בני הזוג המיועדים.
 
3.
המשפחה היא קבוצת היסוד של חברה והיא זכאית להגנה על-ידי החברה והמדינה.
 
סעיף 17
 
1.
לכל אדם הזכות להיות בעל רכוש בעצמו כמו גם בשותפות עם מישהו.
 
2.
אף אחד לא ינושל בצורה שרירותית מרכושו.
 
סעיף 18
 
לכל אדם הזכות לחופש המחשבה, מצפון ודת; הזכות הזאת כוללת חופש לשנות את דתו או אמונתו, וחופש, אם לבד או בשותפות עם אחרים ובציבור או באופן אישי, להפגין את דתו או אמונתו בהוראה, כשהוא נוהג לפי חוקיה, סוגד לה ומקיים את מצוותיה.
 
סעיף 19
 
לכל אדם הזכות לחופש הדיעה וההבעה; זכות זו כוללת חופש להחזיק בדיעות ללא הפרעה ולחפש, לקבל ולתת מידע ורעיונות באמצעות כל מדיה וללא התחשבות בגבולות.
 
סעיף 20
 
1.
לכל אדם הזכות לחופש של התאספות והתאגדות שלוות.
 
2.
אף אחד לא יחוייב להשתייך לאיגוד.
 
סעיף 21
 
1.
לכל אדם הזכות להשתתף בממשלה של ארצו, ישירות או באמצעות נציגים שנבחרו באופן חופשי.
 
2.
לכל אדם הזכות לגישה שווה לשירות ציבורי בארצו.
 
3.
רצון העם יהיה הבסיס לסמכות של הממשלה; רצון זה יבוטא בבחירות תקופתיות וכנות שייערכו על-ידי הצבעה כללית ושווה ושייערכו על-ידי הצבעה חשאית או נוהלים חופשיים מקבילים.
 
סעיף 22
 
לכל אדם, כחבר בחברה, הזכות לביטוח לאומי והוא רשאי למימוש, באמצעות מאמץ לאומי ושיתוף פעולה בינלאומי ובתיאום עם ארגונים ומשאבים של כל מדינה, של הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות ההכרחיות למעמדו ולפיתוח החופשי של אישיותו.
 
סעיף 23
 
1.
לכל אדם הזכות לעבוד, לבחירה חופשית של עבודה, לתנאי עבודה צודקים וחיוביים ולהגנה מפני אבטלה.
 
2.
לכל אחד, ללא כל אפליה, הזכות לתשלום שווה עבור עבודתו.
 
3.
לכל אחד שעובד ישנה הזכות לפיצויים הוגנים וצודקים שיבטיחו לו ולמשפחתו קיום אנושי בכבוד, ותוספת, אם נחוץ, באמצעים נוספים של הגנה חברתית.
 
4.
לכל אדם הזכות ליצור ולהצטרף לאיגודים מקצועיים על מנת להגן על האינטרסים שלו.
 
סעיף 24
 
לכל אדם הזכות לנוח ולבלות, כולל הגבלה הגיונית של שעות עבודה וחגים תקופתיים – ולקבל משכורת.
 
סעיף 25
 
1.
לכל אדם הזכות לרמת חיים המתאימה לבריאות ולרווחה שלו ושל משפחתו, כולל מזון ביגוד, מגורים וטיפול רפואי ושירותים חברתיים נחוצים, והזכות לבטחון במקרה של מובטלות, חולי, נכות, אלמנות, זקנה או איזשהו חוסר אחר בפרנסה שמעבר לשליטתו.
 
2.
בני אדם בתקופת האמהות והילדות זכאים לטיפול מיוחד ולעזרה. כל הילדים, באם נולדו בתוך או מחוץ לקשרי נישואין, ייהנו מאותה הגנה חברתית.
 
סעיף 26
 
1.
לכל אדם הזכות לחינוך. חינוך יהיה חופשי, לפחות בשלבים הבסיסיים והיסודיים. חינוך יסודי יהיה חובה. חינוך טכני ומקצועי יהיה בהישג יד כללי וחינוך גבוה יותר יהיה נגיש במידה שווה לכולם על בסיס של להיות ראוי לו.
 
2.
חינוך יכוון לפיתוח המלא של אישיות אנושית ולחיזוק הכיבוד של זכויות האדם וחופש בסיסי. הוא יקדם הבנה, סובלנות וחברות בין כל האומות, הגזעים או קבוצות דתיות, ויסייע לפעילויות של האומות המאוחדות לשמירת השלום.
 
3.
להורים ישנה הזכות הקודמת לבחור את סוג החינוך שיינתן לילדיהם.
 
סעיף 27
 
1.
לכל אדם הזכות להשתתפות חופשית בחיים התרבותיים של הקהילה, להנות מהאומנויות ולהיות חלק מההתקדמות המדעית והתועלת המופקת ממנה.
 
2.
לכל אדם הזכות להגן על התועלת המוסרית והחומרית מהתוצרים המדעיים, הספרותיים והאומנותיים אשר אותם יצר.
 
סעיף 28
 
כל אדם זכאי לסדר חברתי ובין לאומי, אשר בהם הוא זכאי לזכויות ולחופש אשר מקדמים ומביאים לידי הגשמה של הסעיפים בהצהרה זו.
 
סעיף 29
 
1.
לכל אדם חובה רק כלפי הקהילה אשר מאפשרת את החופש וההתפתחות המלאה של אישיותו.
 
2.
בתוך מימוש הזכויות והחופש כל אדם יהיה נתון אך ורק להגבלות שנקבעו בחוק למטרת אבטחת ההכרה והכבוד לזכויות החופש של אחרים ועמידה בדרישות המוסר, הסדר החברתי והרווחה הכלכלית בחברה הדמוקרטית.
 
3.
בשום מקרה לא יהיה שימוש בזכויות ובחופש זה למטרות המנוגדות למטרות והעקרונות של האומות המאוחדות.
 
סעיף 30
 
שום דבר בהצהרה זו לא יתפרש ולא ישתמע כך שמדינה, קבוצה או אדם כלשהם זכאים לקחת חלק באיזושהי פעילות או פעולה שמטרתם הרס של איזושהי זכות או חופש שפורטו בזאת.
נקרא 4976 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות