Skip to content

1VSDAT

לא נראים בתפריטים

תת קטגוריות..............................................................................................................................

זעקתו של רבי יוסי

זעקתו של רבי יוסי

בימי הביניים השקפת העולם המסורתית כבר איבדה את כל חינה והרבנים נאלצו להתמודד עם האמירות המביכות של קודמיהם. הטקטיקה בה הם נקטו הייתה להפוך את כל ההתבטאויות המיושנות לאלגוריות עמוקות ומשלים נפלאים. לשם דוגמה, רבי יוסי, בנסיונו להטיף מוסר, מסתמך על שכלול שהרבנים הכניסו בקוסמולוגית שלושת הקומות של בעלי המקראות. רבנים מאוחרים יותר הפכו את דבריו המפורשים לאלגוריה עמוקה אבל ניתוח קפדני מוכיח שהחשיבה האלגורית הייתה רחוקה ממנו כרחוק מזרח ממערב ובדבריו הוא כיוון אך ורק למה שהוא החשיב כמציאות הריאלית. פרק זה לא רק שומט את השטיח מתחת לרגלי כל אלו שניסו לכפות משמעות לא מגוחכת על דבריו של התנא הקשיש אלא גם מבטל את האפשרות שחכמי התלמוד נהגו להתנסח באלגוריות, משלים ומליצות שיר.
קרא עוד...
הקוסמולוגיה החדשה של הרבנים

הקוסמולוגיה החדשה של הרבנים

בימיו של רבי יהודה הנשיא העולם הרבני נפתח להשפעותיה של התרבות ההלניסטית ובעקבות כך הרבנים החלו להבין שיקום אינו נראה כתיבה בעלת שלוש שכבות אלא כמבנה בו שמונה כדורי בדולח מקיפים ארץ מרכזית. התורה הגיאוצנטרית קצת בילבלה את החכמים אבל עד מהרה הם מצאו במקורות את כל האסמכתאות שהוכיחו שחכמי ישראל הכירו מאז ומתמיד את מה שאריסטו והתוכן תלמי גילו רק לאחרונה.
קרא עוד...
הקוסמולוגיה התנ"כית (ישן)

הקוסמולוגיה התנ"כית (ישן)

התנ"ך משקף את הקוסמולוגיה המסורתית ששלטה בכל רחבי המזרח התיכון. קוסמולוגיה זאת ראתה את היקום כולו כמבנה בעל שלוש קומות: קומת התהומות בתחתית היקום, קומת הארץ השטוחה בשכבה האמצעית וקומת הרקיעים ששימשה כגג היקום. במדור זה נראה כיצד הקוסמולוגיה המסורתית הזאת משתקפת בפסוקי התנ"ך.
קרא עוד...

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים