Print this page
ראשון, 14 אוקטובר 2012 23:52

קריאת תגר ואתגר למר אמנון יצחק

דרג מאמר זה
(10 מדרגים)
 
מר אמנון יצחק הנכבד,
 
אנא תקן אותי אם אני טועה ובאיזה שהוא שלב הוסמכת לרבנות ואז אתכבד לפנות אליך בתואר 'הרב אמנון יצחק'. עד אז אסתפק בכינוי 'מר אמנון יצחק' או לחליפין אבקש ממך לקרוא לי 'הרב עדי אביר'.
 
יכולותיך הרטוריות, מר אמנון יצחק, הן מבריקות וקל להבין כיצד הן העמידו אותך בשורה הראשונה של המחזירים בתשובה במדינת ישראל. כישרונותיך וניסיונך מאפשרים לך לגרור כל דו-שיח לכיוונים הרצויים לך ושליטתך במיקרופון מסייעת לך למנוע מבני שיחך את היכולת לפתח רעיון שלם שעלול לסתור את התורה שבידיך. לרוב אלו שבאים להרצאותיך גם אין את הידע והכלים שיאפשרו להם לזהות את הלוגיקה הפשטנית, דלות הידע וחוסר ההבנה שעומדים ברקע דבריך ולכן רבים מהם משתכנעים מטיעוניך ומאמצים את דעותיך.
 
אתה מורה לחוזרים בתשובה ללמוד תורה לפחות שעה אחת בכל יום אבל האם אתה טרחת להקדיש ולו שעה אחת בשנה ללימוד התחומים בהם אתה כה אוהב לזלזל: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, גיאולוגיה, קוסמולוגיה, פילוסופיה מערבית, מדעי הדתות, ארכיאולוגיה והיסטוריה בראיית המחקר המודרני. הסיסמאות הרבניות אינן תחליף לידע של ממש וכל מי שרכש מעט השכלה לא תורנית מבין מייד שלא האמת היא שעומדת בראש מעייניך אלא הצורך להשפיע על התמימים ולהפכם לחסידים שוטים שיתגייסו לטובת המערכת הרבנית וימשיכו לצרוך את המוצרים שאתה משווק בכישרון כה רב.
 
כיוון שאני משוכנע שאינך רוצה לטעת בציבור את התחושה שאתה חב את הצלחתך למיקרופון שבידך, ליכולותיך הרטוריות ולידע הדל שמשרת את קהל שומעיך אני משוכנע שתסכים לדון עימי במהות היהדות ובנכונותן של האמונות הרבניות, כשווה מול שווה, בפני קהל של אנשים משכילים ובעלי ידע. אני בטוח שתקפוץ על ההזדמנות לשכנע קבוצה של אתיאיסטים מושבעים בנכונותה של האמונה היהודית וחשוב על ההישג האדיר שתוכל לזקוף לזכותך אם תצליח לגרום אפילו לאפיקורוס מושבע כמוני לחזור בתשובה, לעטות טלית וכיפה ולקבל עליו את עול מלכות השמיים.  
 
אם אתה אכן מחזיק באמת נצחית, יחידה ומושלמת אזי אין לך שום סיבה לחשוש מחשיפתה בפני כל. אני מקווה, אם כן, שתענה בחיוב להזמנתי לקיים ערב שאלות ותשובות בעל אופי שונה מזה שהורגלת בו. אני לוקח על עצמי לארגן מקום, מנחה, קהל, מסריטים ואפילו כיבוד קל.
 
אשמח לשמוע ממך בהקדם.
 
בברכה,
 
עדי אביר
נקרא 42817 פעמים

187 תגובות