Skip to content

1VSDAT

השופט גדעון
שבת, 14 אוגוסט 2010 16:46

התגלויות לאחר ימי משה

האל חזר לבקר את נבחריו גם אחרי ימיו של משה והתנ"ך מתאר לנו מספר מקרים בהם האל דמוי האדם שב להלך עלי אדמות.
 
 
פורסם ב האל המתגלה

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים