Skip to content

1VSDAT

Open menu
האל, תכונותיו וסביבתו
האל, תכונותיו וסביבתו
אם לאל אין גוף וצורה מדוע הוא זקוק להיכל, כסא כבוד, הדום רגליים ומרכבה, שלא לדבר על קשת, חנית, חרב וחצים ומדוע רבני התלמוד והמדרש מחשבים את מימדי גופו ביחידות של שנות הליכה? נראה שהנשגבות של רבני ימי הביניים פשוט עוד לא הספיקה לדבוק באל הטרום סעדייני והוא עדיין לא גילה שניתן להסתדר גם בלי כלי נשק, כסאות, היכלים והדומי רגליים.
דרג מאמר זה
(3 מדרגים)
בורא השמיים והארץ נהג מעת לעת לרדת ממכונו שבשמיים ולהעביר את זמנו בעולמם של התחתונים. מקצת ביקוריו זכו לתיעוד מהימן: השיטוט בארץ בימי מגדל בבל, הביקור באוהלו של אברהם, ההתוועדויות התכופות עם משה, הנוכחות העונתית בקודש הקודשים וכדומה. עם זאת, למרות הגיחות הקצרות, נראה שאת מרבית זמנו האל העדיף לבלות לא על פני האדמות אלא בחלל הרחב שבין הרקיע הקשיח לשמי השמיים העליונים. במתחם שמימי זה הוא הקים לעצמו היכל גדול ורחב ידיים שבדומה לארמונותיהם של כל שאר מלכי הסהר הפורה הכיל מספר רב של חדרים - חלקם טרקלינים פתוחים ששימשו את האל בעת שהוא מילא את משימותיו הציבוריות והממלכתיות וחלקם חדרים פנימיים ופרטיים שאפשרו לו להתרחק מההמולה ולהתבודד עם עצמו.
 
 
דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
ישעיהו השלישי, שכנראה חי וכתב לאחר שיבת ציון, כבר הכיר את האל עצום המימדים של הפרסים ולכן הוא שם בפי אלוהיו את הביטוי 'הַשָּׁמַיִם כִּסְאִי וְהָאָרֶץ הֲדֹם רַגְלָי'. הנשגבות של ישעיהו השלישי לא היתה מנת חלקם של כותבים מוקדמים יותר וכשהם התייחסו ל'הֲדֹם רַגְלֵי אֱלֹהֵינוּ' הם תמיד התכוונו לארון הברית ששכן מתחת לכפורת שבין כנפי הכרובים, המקום בו האל היה נוהג לבלות בעת שהוא ירד למשכנו או למקדשו.
 
דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
התנ"ך משייך לאל את כלי הנשק האופנתיים של התקופה: חרב, חנית, קשת וחיצים וקצת קשה להאמין שכל כלי המשחית הללו ניתנו ל'איש המלחמה' רק לשם מליצת השיר. נראה שכמו האלים המקבילים במיתולוגיות האחרות שרווחו במזרח התיכון וכמו האלים החמושים של המיתולוגיה היוונית גם האל שלנו הרגיש צורך להגן על עמו באמצעות כלי הנשק המודרניים שעמדו לרשותו.
 
 
דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
האל היהודי הלך ותפח במהלך השנים. בתחילה הוא דמה לבני האנוש שבצלמם הוא עוצב ועם הזמן, כשהסתבר שהוא אינו עומד בתחרות עם אלים דוגמת אהורה מזדה הזורואסטריאני, הוא גדל והתרחב למימדים של מאות אלפי פרסאות. לזכותם של נאמניו יש לומר שאף אחד מהם לא התפתה לשלול מהאל את גופו ולחסוך ממנו את הצורך להתאים את מימדיו לרוח התקופה.
 
 

התגובות האחרונות