Skip to content

1VSDAT

מהרשא
שלישי, 17 אוגוסט 2010 17:08

המהרש"א ועמודי הארץ

גם הדיון התלמודי במספר העמודים שתומכים בארץ השטוחה הצריך מידה נדיבה של פרשנויות מתרצות. הנוסח התלמודי אומר:
 
החכמים אומרים: על שנים עשר עמודים עומדת הארץ שנאמר 'יַצֵּב גְּבֻלֹת עַמִּים לְמִסְפַּר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל'[א]. יש אומרים: על שבעה עמודים עומדת הארץ שנאמר 'חָצְבָה עַמּוּדֶיהָ שִׁבְעָה'[ב]. רבי אלעזר בן שמוע אומר: על עמוד אחד עומדת הארץ ו'צדיק' שמו שנאמר 'וְצַדִּיק יְסוֹד עוֹלָם'[ג].[1]
שלישי, 27 יולי 2010 15:36

הזעקה הגדולה

לאחר שהתברר סופית שהיקום מורכב מתשעה כדורי בדולח שעוטפים ארץ מרכזית עלה הצורך להסביר את דברי הקדמונים, במיוחד במקרים בהם הם התעקשו לתאר את העולם כמבנה בעל שלוש קומות. המוסכמה הרבנית קובעת שחכמי התלמוד אינם מסוגלים לטעות או לבטא דברי שטות והבל ולכן דבריהם, מביכים ככל שיהיו, חייבים לצפון בחובם אמיתות גדולות, משלים נפלאים או אלגוריות עמוקות שחושפות לנו ההדיוטות טפח קטן מנפלאותיו של הבורא. המאמץ הפרשני חייב, אם כן, להתמקד בחשיפת המסרים העמוקים שהחכם התלמודי הצפין במשלו ובפרסומן ברבים של כל אותן אמיתות אלוהיות החבויות מתחת לפני השטח.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים