Skip to content

1VSDAT

Open menu
התפתלויות רבניות
התפתלויות רבניות

המדע שהתפתח מחוץ לבועה הרבנית העמיד באור מגוחך את התבטאויותיהם המדעיות של גדולי ישראל, ששאבו את הבנתם, וסמכו את דעותיהם, אך ורק על פסוקים שנכתבו על ידי בעלי מקראות חפים מכל ידע. ההבלים הגמורים שיצאו מפיותיהם אילצו רבנים מאוחרים יותר לעוות את דברי המאורות הגדולים ולהפכם למשלים, אלגוריות, מליצות שיר וסודות עמוקים. פרק זה בודק שלושה ניסיונות לתירוץ המבוכות: הניסיון לכפות משמעות אלגורית על הקוסמולוגיה הפשטנית של רבי יוסי, הפיכת הדיון במספר עמודי הארץ לאלגוריה עמוקה וניסיונו של הרבי מליובאוויטש להגן על הקוסמולוגיה הגיאוצנטרית של הרמב"ם.

 

תת קטגוריות..............................................................................................................................

מלחמותיהם של המהרש"א והרבי מליובאוויטש

מלחמותיהם של המהרש"א והרבי מליובאוויטש

שתי דוגמאות מבהירות לנו את המאמצים העצומים שהרבנים השקיעו בנסיון להעניק הגינות להבלים שקודמיהם הטמיעו בדת היהודית: המהרש"א הפעיל את קסמיו כדי להוציא מהקשרו את המחלוקת התלמודית שעסקה במספר העמודים עליהם הארץ אמורה להיות מונחת והרבי מליובאוויטש גייס את כל כישוריו כדי לסמא עיניים בטיעון שאיינשטיין הוכיח את נכונותה של התורה הגיאוצנטרית שהרמב"ם הטמיעה ביהדות עוד במאה השנים עשרה למניין העמים.
קרא עוד...

התגובות האחרונות