Skip to content

1VSDAT

התפתלויות רבניות
התפתלויות רבניות

המדע שהתפתח מחוץ לבועה הרבנית העמיד באור מגוחך את התבטאויותיהם המדעיות של גדולי ישראל, ששאבו את הבנתם, וסמכו את דעותיהם, אך ורק על פסוקים שנכתבו על ידי בעלי מקראות חפים מכל ידע. ההבלים הגמורים שיצאו מפיותיהם אילצו רבנים מאוחרים יותר לעוות את דברי המאורות הגדולים ולהפכם למשלים, אלגוריות, מליצות שיר וסודות עמוקים. פרק זה בודק שלושה ניסיונות לתירוץ המבוכות: הניסיון לכפות משמעות אלגורית על הקוסמולוגיה הפשטנית של רבי יוסי, הפיכת הדיון במספר עמודי הארץ לאלגוריה עמוקה וניסיונו של הרבי מליובאוויטש להגן על הקוסמולוגיה הגיאוצנטרית של הרמב"ם.

 

תת קטגוריות..............................................................................................................................

זעקתו של רבי יוסי

זעקתו של רבי יוסי

בימי הביניים השקפת העולם המסורתית כבר איבדה את כל חינה והרבנים נאלצו להתמודד עם האמירות המביכות של קודמיהם. הטקטיקה בה הם נקטו הייתה להפוך את כל ההתבטאויות המיושנות לאלגוריות עמוקות ומשלים נפלאים. לשם דוגמה, רבי יוסי, בנסיונו להטיף מוסר, מסתמך על שכלול שהרבנים הכניסו בקוסמולוגית שלושת הקומות של בעלי המקראות. רבנים מאוחרים יותר הפכו את דבריו המפורשים לאלגוריה עמוקה אבל ניתוח קפדני מוכיח שהחשיבה האלגורית הייתה רחוקה ממנו כרחוק מזרח ממערב ובדבריו הוא כיוון אך ורק למה שהוא החשיב כמציאות הריאלית. פרק זה לא רק שומט את השטיח מתחת לרגלי כל אלו שניסו לכפות משמעות לא מגוחכת על דבריו של התנא הקשיש אלא גם מבטל את האפשרות שחכמי התלמוד נהגו להתנסח באלגוריות, משלים ומליצות שיר.
קרא עוד...
מלחמותיהם של המהרש"א והרבי מליובאוויטש

מלחמותיהם של המהרש"א והרבי מליובאוויטש

שתי דוגמאות מבהירות לנו את המאמצים העצומים שהרבנים השקיעו בנסיון להעניק הגינות להבלים שקודמיהם הטמיעו בדת היהודית: המהרש"א הפעיל את קסמיו כדי להוציא מהקשרו את המחלוקת התלמודית שעסקה במספר העמודים עליהם הארץ אמורה להיות מונחת והרבי מליובאוויטש גייס את כל כישוריו כדי לסמא עיניים בטיעון שאיינשטיין הוכיח את נכונותה של התורה הגיאוצנטרית שהרמב"ם הטמיעה ביהדות עוד במאה השנים עשרה למניין העמים.
קרא עוד...

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים