Skip to content

1VSDAT

הקוסמולוגיה הרבנית
הקוסמולוגיה הרבנית
הרבנים האמינו שכל הידע האנושי כבר קופל בתוך פסוקיו של ספר הספרים ולכן הם תמיד העדיפו את הניתוח הטקסטואלי על פני המחקר האמפירי והחשיבה הלוגית. בתחילה, הזרמים הקנאים בעם היהודי דחו את המדע המודרני של היוונים והמשיכו לדבוק בקוסמולוגיה המיתולוגית של התנ"ך אבל אחרי ששתי מרידות כושלות מחקו את השפעתם של הקיצונים והעלו להנהגה רבנים מתונים ופרגמטיים, החומות שמנעו את חדירתה של הפילוסופיה היוונית הוסרו והרבנים נאלצו להתמודד עם שתי ראיות עולם סותרות ומנוגדות: הקוסמולוגיה המסורתית של התנ"ך והקוסמולוגיה המודרנית של הפילוסופים.

תת קטגוריות..............................................................................................................................

הקוסמולוגיה החדשה של הרבנים

הקוסמולוגיה החדשה של הרבנים

בימיו של רבי יהודה הנשיא העולם הרבני נפתח להשפעותיה של התרבות ההלניסטית ובעקבות כך הרבנים החלו להבין שיקום אינו נראה כתיבה בעלת שלוש שכבות אלא כמבנה בו שמונה כדורי בדולח מקיפים ארץ מרכזית. התורה הגיאוצנטרית קצת בילבלה את החכמים אבל עד מהרה הם מצאו במקורות את כל האסמכתאות שהוכיחו שחכמי ישראל הכירו מאז ומתמיד את מה שאריסטו והתוכן תלמי גילו רק לאחרונה.
קרא עוד...

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים